Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad heeft een pensioenfonds een vermogenstekort. In dat geval dient het fonds een herstelplan op te stellen, waarin het aantoont binnen maximaal 10 jaar te kunnen herstellen naar de vereiste dekkingsgraad. In 2020 is deze termijn verlengd naar 12 jaar.

Het herstelplan is een spreadsheet, waarin met behulp van de kenmerken van het pensioenfonds wordt berekend hoe de dekkingsgraad zich in de toekomst ontwikkelt. Voor deze spreadsheet heeft DNB richtlijnen opgesteld, waarmee gerekend dient te worden.

Wanneer de dekkingsgraad niet binnen de termijn herstelt, moet het pensioenfonds maatregelen nemen om te zorgen dat de dekkingsgraad wel binnen de gestelde termijn gelijk is aan de vereiste dekkingsgraad. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn: geen toeslag verlenen, premie verhogen, opbouw verlagen, of aanspraken verlagen.

U kunt het herstelplan van SPOA opvragen via het contactformulier.


Met crisisplan voorbereid op mogelijke crisis

We hebben een financieel crisisplan (pdf). Daarmee is het pensioenfonds voorbereid op een mogelijke crisis. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad zo laag is dat de pensioenen in gevaar komen. Alle pensioenfondsen moeten een financieel crisisplan hebben.