A

A

De toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) ziet nauwlettend toe op een pensioenfonds. In de regelgeving zijn er criteria vastgesteld voor wanneer een pensioenfonds moet overgaan tot verlaging van de pensioenen en/of pensioenaanspraken. Doel van deze verlaging (korting) is altijd om de dekkingsgraad versneld te verhogen. De wijze waarop de verlaging wordt uitgevoerd, wordt besloten door het bestuur van het pensioenfonds.

Voor de verplichting om te verlagen zijn twee criteria:

  1. Een pensioenfonds heeft een beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (voor SPOA 104,3%). Deze situatie mag niet langer dan vijf jaar voortduren. Wordt die vijf jaar overschreden, dan moet per direct een verlaging worden doorgevoerd, zodat de actuele dekkingsgraad weer boven de 104,3% komt. Momenteel (november 2019) wordt een Pensioenakkoord uitgewerkt. Onderdeel daarvan is verlaging van de grens waarop gekort moet worden naar 100%.De minimaal vereiste dekkingsgraad blijft 104,3%. In april 2020 worden voorstellen uit dit akkoord concreet.
  2. Een pensioenfonds heeft een beleidsdekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad ligt (voor SPOA ongeveer 115%). In dit geval moet het fonds een herstelplan maken. Met het herstelplan (een rekenmodel) moet het fonds aantonen dat binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad ligt. Als dat niet het geval is, moet het fonds een zodanige verlaging doorvoeren, dat dit doel wel bereikt wordt.