Met de bijstelling van de verhouding tussen premie en pensioenopbouw leggen de leden een stabiel fundament voor de pensioenopbouw in de komende jaren. In nieuwsbrief van juni 2017 is uitgelegd dat uw pensioen naar verwachting voor ongeveer 1/3e uit premie bestaat en voor ongeveer 2/3e uit rendement. Beleggen bij een pensioenfonds kent een aantal belangrijke voordelen.

 

 • Het verwachte rendement is aantrekkelijk
  Pensioenfondsen beleggen op langere termijn. De rendementen waren de afgelopen jaren goed en vrijwel steeds boven de benchmark.


 • U hoeft zelf niets te doen
  Het enige wat u als deelnemer hoeft te doen is het doorgeven van de juiste (inkomens)gegevens en het tijdig voldoen van de premie. Het beleggen en de administratie verzorgt SPOA. Het pensioenfonds informeert u periodiek over de financiële situatie en over uw pensioenopbouw.


 • Geen zorgen over uw pensioen
  De verplichtstelling en de collectiviteit zorgen ervoor dat alle apothekers werkzaam in een openbare apotheek een pensioen opbouwen. Dit pensioen vormt een solide basis voor een gezonde financiële situatie op de pensioendatum. Ook als u arbeidsongeschikt mocht raken, blijft u pensioen opbouwen . Als u komt te overlijden is er een nabestaandenpensioen.


 • Beleggingsrendement loopt door na de pensioendatum
  Een groot deel van het beleggingsrendement wordt gerealiseerd na de pensioendatum. Dat is lang niet bij alle pensioenregelingen mogelijk.


 • Toegang tot professionele vermogensbeheerders, lage kosten
  De collectiviteit zorgt ervoor dat het pensioenfonds kan samenwerken met professionele vermogensbeheerders en tegen lage kosten kan beleggen.

Deelname aan SPOA is verplicht voor alle apothekers werkzaam in de openbare farmacie. Maar al deze voordelen komen ook goed uit als u het zelf lastig vindt om vermogen op te bouwen voor later, als u zelf geen verstand van beleggen heeft, of niet teveel tijd wilt besteden aan het volgen van de beurzen. 


  [1] Premievrijstelling naar rato van arbeidsongeschiktheid, u dient een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te ontvangen.

SPOA werkt samen met