Pensioenreglement 2018 Download 872 KB (PDF)
Geschillenregeling Download 209 KB (PDF)
Klachtenregeling Download 105 KB (PDF)
Huishoudelijk reglement verantwoordingsorgaan Download 130 KB (PDF)
Statuten SPOA Download 539 KB (PDF)
Protocol benoemingsprocedure leden verantwoordingsorgaan Download 106 KB (PDF)
Protocol benoemingsprocedure bestuursleden Download 114 KB (PDF)
Financieel crisisplan Download 466 KB (PDF)
Herstelplan Download 20 KB ()
ABTN (Actuariële en bedrijfstechnische nota) Download 1.39 MB (PDF)
Privacyverklaring SPOA Download 137 KB (PDF)
Pensioen 1-2-3 laag 1 (startbrief en samenvatting) Download 501 KB (PDF)
Pensioen 1-2-3 laag 2 (toelichting) Download 427 KB (PDF)
Pensioen 1-2-3 Pensioenvergelijker Download 393 KB (PDF)
SPOA Gedragscode Download 157 KB (PDF)

SPOA werkt samen met