Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Bent u gepensioneerd en hebt u gewerkt als openbaar apotheker? Dan ontvangt u zeer waarschijnlijk pensioen van SPOA. Hier vindt u onder meer informatie over uw pensioen. Over uw uitkering bijvoorbeeld. Maar ook over het toeslagbeleid: de mogelijke verhoging of verlaging van de pensioenuitkering en de financiële situatie van het pensioenfonds. Ook voor nabestaanden bieden wij hier informatie aan.

Samenwerking met BPOA

SPOA voert de pensioenregeling van de openbare apothekers uit in opdracht van BPOA, de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers. BPOA is verantwoordelijk voor de verplichtstelling en bepaalt de inhoud van de pensioenregeling voor alle openbare apothekers. Zo stelt BPOA bijvoorbeeld de hoogte van de premie vast.

Wat is de taak van SPOA?

Het bestuur van SPOA is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pensioenregeling(en). Ook is het verantwoordelijk voor het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid en het opstellen van een pensioenreglement. Het bestuur van SPOA is onafhankelijk en dient op een transparante wijze te besturen. Dit betekent dat het inzicht geeft in de manier waarop besluiten tot stand komen. De belangrijkste pijlers van de besluitvorming zijn:

  • Evenwichtige behartiging van de belangen van alle groepen deelnemers (actieve deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers)
  • Beleggen, in het belang van de deelnemers (conform het prudent person beginsel)

Het bestuur zorgt bovendien dat het pensioenfonds voldoet aan alle (wettelijke) eisen. Veel van de taken van het bestuur liggen vast in de wet of zijn opgenomen in de Code Pensioenfondsen. Deze code is erop gericht de kwaliteit, de zorgvuldigheid en de openheid van pensioenfondsbesturen te vergroten.

Meer informatie?

Meer over het pensioenfonds leest u bij Over SPOA. U kunt zich daarnaast met vragen ook richten tot AZL, het administratiekantoor dat onze pensioenadministratie verzorgt. Contactgegevens staan onder aan deze pagina. Wij helpen u graag verder!