A

A

Hoe ontvangt u uw pensioen?

Als u met pensioen gaat, ontvangt u eerst een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. U ontvangt uw pensioen maandelijks op uw bankrekening. Op de uitkering houdt het pensioenfonds de wettelijk verplichte heffingen in.

SPOA betaalt pensioen netto uit

SPOA houdt loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) in op uw uitkering. Dit gebeurt automatisch, zodat u een nettobedrag krijgt uitgekeerd. Elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen hebt ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit hebt u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Loonheffingskorting

Als u AOW-gerechtigd bent, houdt SPOA bij het inhouden van de loonheffing geen rekening met loonheffingskorting. Dit doet de Sociale Verzekeringsbank bij de berekening van uw AOW-uitkering. Als u wilt dat de loonheffingskorting bij uw pensioenuitkering wordt toegepast, moet u hier een speciaal verzoek voor indienen. Stuur dit verzoek via het contactformulier op deze website. Belangrijk: loonheffingskorting kan maar bij één instantie worden toegepast.

Als u nog niet AOW-gerechtigd bent, past SPOA de loonheffingskorting alleen toe als u dat aangeeft op het aanvraagformulier van uw pensioenuitkering. 

Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd?

Indien u een ex-partner heeft en uw ouderdomspensioen gaat in, dan heeft deze ex-partner op grond van de wet recht op uitbetaling van de helft van uw ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heeft verevening. Alleen als bij de scheiding in een overeenkomst of echtscheidingsconvenant verevening is uitgesloten, wordt geen ouderdomspensioen aan de ex-partner uitbetaald. Standaard wordt verevening toegepast, maar naast verevening kan ook de keuze voor conversie worden gemaakt (mits het pensioenfonds hiermee akkoord gaat).

Verevening

Het verevende ouderdomspensioen ten behoeve van de ex-partner gaat in op het moment dat de deelnemer de pensioenrichtleeftijd bereikt en eindigt bij overlijden van de deelnemer. De uitkering van het ouderdomspensioen aan de ex-partner is dus afhankelijk van het leven van de deelnemer. Bij het overlijden van de deelnemer heeft de ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen.

SPOA keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner als u of uw partner hiervoor binnen twee jaar na de scheiding een verzoek heeft ingediend bij SPOA.

Conversie

Standaard wordt verevening toegepast, maar bij scheiding kan ervoor gekozen worden om conversie toe te passen (mits het pensioenfonds hiermee akkoord gaat).

Indien afgesproken is om op de ouderdomspensioenaanspraak conversie toe te passen dan is de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen en ouderdomspensioen tezamen geconverteerd naar een ouderdomspensioenaanspraak voor de ex-partner. De deelnemer en ex-partner zijn bij deze optie niet meer van elkaar afhankelijk en het recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner is een zelfstandig recht. Het ouderdomspensioen gaat dan in op het moment dat de ex-partner de pensioenrichtleeftijd bereikt en vloeit niet terug naar de deelnemer bij overlijden van de ex-partner. Bij deze optie is daarnaast geen recht meer op (bijzonder) partnerpensioen. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pensioenreglement.