A

A

Kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Voortaan digitaal? Aanmelden voor digitale communicatie
Voortaan digitaal? Aanmelden voor digitale communicatie

Wilt u de nieuwsbrief en andere communicatie voortaan zo veel mogelijk digitaal ontvangen?

Meld u hier aan.

Dank voor uw aanmelding!

De pensioenleeftijd naar 68. wat betekent dit voor u?
De pensioenleeftijd naar 68. wat betekent dit voor u?

Moet ik nu tot 68 blijven werken?

Dat bepaalt u nog steeds zelf. De nieuwe regeling gaat er vanuit dat u werkt tot 68 jaar. Eerder met pensioen gaan is mogelijk. Uw pensioen wordt dan wel lager. Let er wel op dat de ingangsdatum van de AOW ook stapsgewijs wordt verhoogd.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?
Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

U gaat scheiden

Meestal wordt het pensioen verdeeld en krijgt uw ex-partner eigen pensioenaanspraken.

De verdeling wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Meld ons de scheiding en de afspraken over pensioen binnen 2 jaar na de scheiding of voor uw pensionering. Voor meer informatie kunt u hier terecht.
Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?
Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?

Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Wie als deelnemer van SPOA arbeidsongeschikt wordt, bouwt nog steeds pensioen op maar hoeft daarvoor geen premie te betalen. De premievrijstelling is gekoppeld aan het percentage waarvoor een deelnemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast werkt, betaalt pensioenpremie over het salaris dat wordt verdiend met werken. Er gelden wel voorwaarden om voor deze premievrijstelling van SPOA in aanmerking te komen:

  • u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons, en
  • u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie, en
  • u ontvangt een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • uw uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is minimaal 70% van het minimum loon.