Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Waar kunnen wij u bij helpen?

Veelgestelde vragen

Voortaan digitaal? Aanmelden voor digitale communicatie
Voortaan digitaal? Aanmelden voor digitale communicatie

Wilt u de nieuwsbrief en andere communicatie voortaan zo veel mogelijk digitaal ontvangen?

Meld u hier aan.

Dank voor uw aanmelding!

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?
Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

U gaat scheiden

Meestal wordt het pensioen verdeeld en krijgt uw ex-partner eigen pensioenaanspraken.

De verdeling wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Meld ons de scheiding en de afspraken over pensioen binnen 2 jaar na de scheiding of voor uw pensionering. Voor meer informatie kunt u hier terecht.
Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?
Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?

Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Wie als deelnemer van SPOA arbeidsongeschikt wordt, bouwt nog steeds pensioen op maar hoeft daarvoor geen premie te betalen. De premievrijstelling is gekoppeld aan het percentage waarvoor een deelnemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast werkt, betaalt pensioenpremie over het salaris dat wordt verdiend met werken. Er gelden wel voorwaarden om voor deze premievrijstelling van SPOA in aanmerking te komen:

  • u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons, en
  • u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie, en
  • u ontvangt een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • uw uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is minimaal 70% van het minimum loon.
U werkt parttime. Heeft dat gevolgen voor uw pensioenopbouw?
U werkt parttime. Heeft dat gevolgen voor uw pensioenopbouw?

Parttime

Als u minder dan 1750 uur per jaar werkt is er een parttimegraad van toepassing op de pensioenopbouw. Het maximum van € 104.089 geldt alleen bij een fulltime dienstverband.

Voorbeeld parttime pensioenopbouw (fictief)
Stel u verdient € 80.000 op jaarbasis (parttime inkomen) en u werkt 80%. Het inkomen op fulltime basis bedraagt dan € 100.000 ( = € 80.000 / 80% * 100%). Het fulltime pensioengevend inkomen is echter gemaximeerd op € 104.089. Dit betekent dat uw (gemaximeerde) pensioengevend inkomen op parttimebasis € 83.271 (=€ 104.089* 80%) bedraagt. De franchise (deel van het inkomen waar geen pensioen over wordt opgebouwd) is ook op fulltime basis. De franchise bedraagt € 17.545 op fulltime basis in 2024.

Het inkomen waar pensioen over wordt opgebouwd, bedraagt in dit voorbeeld derhalve: € 65.726 (83.271 - 17.545).De pensioenpremie bedraagt 30,7% van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd. De premie (in 2024 bedraagt in dit voorbeeld derhalve € 20.177 (30,7%*€ 65.726).

Hoe wordt de parttimegraad vastgesteld?

Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie. Voor een fulltime functie gaan wij uit van een werkweek van 38 uur. Een fulltime functie kan ook 40 uur zijn, afhankelijk van de werkgever. In dat geval wordt de parttimegraad vastgesteld op basis van een werkweek van 40 uur.  Ingeval van een zelfstandige apotheker wordt de parttimegraad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1.750 uur, met een maximum van 100%.