Welkom bij SPOA

Pensioenfonds van, voor en door openbare apothekers

Sluit aan bij uw wensen

Aantrekkelijke investering

Welkom bij SPOA

Gaat u als apotheker aan het werk in een openbare apotheek? Dan wordt u (verplicht) deelnemer bij SPOA, het pensioenfonds van, voor en door apothekers werkzaam in de openbare apotheek. Bij Welkom bij SPOA leest u meer informatie over het beroepspensioenfonds en hoe u zich kunt aanmelden. Wij heten u van harte welkom!

Welkom bij SPOA SPOA facts

Laatste nieuws


Zin en onzin over pensioenen

Er is steeds meer aandacht voor ons pensioen. Dat is belangrijk, want er is in de laatste jaren veel veranderd op pensioengebied. Niet alle beeldvorming over pensioen is echter juist. Om die reden heeft de Pensioenfederatie enkele belangrijke pensioenweetjes op een rij gezet.

Lees verder
Hoe is uw pensioen opgebouwd?

Krijgt u uw ingelegde premie wel terug? Een goede pensioenregeling. Dat is wat SPOA voor u verzorgt. Hoeveel rendement mag u verwachten op uw ingelegde premies? Daarover bestaat veel onduidelijkheid. Een onderzoek uit 2015 onder deelnemers van SPOA wees uit dat uw verwachtingen laag zijn. Veel lager dan wat u zou mogen verwachten. Het bestuur heeft daarom na laten rekenen hoeveel u daadwerkelijk kunt verwachten van de pensioenregeling van SPOA.

Lees verder

Veelgestelde vragen


De pensioenleeftijd naar 67. wat betekent dit voor u?

Moet ik nu tot 67 blijven werken?
Dat bepaalt u nog steeds zelf. De nieuwe regeling gaat er
vanuit dat u werkt tot 67 jaar. Eerder met pensioen gaan is
mogelijk. Uw pensioen wordt dan wel lager. Let er wel op dat de ingangsdatum van de AOW
ook stapsgewijs wordt verhoogd.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

U gaat scheiden

Meestal wordt het pensioen verdeeld en krijgt uw ex-partner eigen pensioenaanspraken.

De verdeling wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Meld ons de scheiding en de
afspraken over pensioen binnen 2 jaar na de scheiding of voor uw pensionering. Gebruik daar het
formulier ‘Mededeling van scheiding’ voor. U vindt het op onze website.

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?

Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Wie als deelnemer van SPOA arbeidsongeschikt wordt, bouwt nog steeds pensioen op maar hoeft daarvoor geen premie te betalen. De premievrijstelling is gekoppeld aan het percentage waarvoor een deelnemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast werkt, betaalt pensioenpremie over het salaris dat wordt verdiend met werken. Er gelden wel voorwaarden om voor deze premievrijstelling van SPOA in aanmerking te komen:

- u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons, en
- u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie, en
- u ontvangt een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
- uw uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is minimaal 70% van het minimum loon.

U werkt parttime. Heeft dat gevolgen voor uw pensioenopbouw?

Parttime

Als u minder dan 1750 uur per jaar werkt is er een parttimegraad van toepassing op de pensioenopbouw. Het maximum van € 75.000 geldt alleen bij een fulltime dienstverband.

Voorbeeld parttime pensioenopbouw
Stel u verdient € 80.000 op jaarbasis (parttime inkomen) en u werkt 80%. Het inkomen op fulltime basis bedraagt dan € 100.000 ( = € 80.000 / 80% * 100%). Het fulltime pensioengevend inkomen is echter gemaximeerd op € 77.854, dit betekent dat uw (gemaximeerde) pensioengevend inkomen op parttimebasis € 62.283 (= € 77.854 * 80%) bedraagt. De franchise (deel van het inkomen waar geen pensioen over wordt opgebouwd) is ook op fulltime basis. De franchise bedraagt € 13.123 op fulltime basis in 2017.

Het inkomen waar pensioen over wordt opgebouwd, bedraagt in dit voorbeeld derhalve: € 51.785 (= (€ 77.854 -/- € 13.123) * 80%).

De pensioenpremie bedraagt 22,7% van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd. De premie (in 2015) bedraagt in dit voorbeeld derhalve € 11.755 (= 22,7% * € 51.785).

Hoe wordt de parttimegraad vastgesteld?

Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie. Ingeval van een zelfstandige apotheker wordt de parttimegraad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1.750 uur, met een maximum van 100%.

Alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met