Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Voor de informatie over de financiële situatie van SPOA onderscheiden we op deze website verschillende onderdelen.

In de eerste plaats kijken we naar de ontwikkeling van het vermogen. De ingelegde premies en het rendement moeten immers voldoende zijn om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. In de tweede plaats kijken we naar de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen. Hoeveel moeten wij in kas hebben om de pensioenen uit te kunnen keren. Naast toe- of afname van het aantal deelnemers, kunnen bijvoorbeeld ook fluctuaties in de rente of wijzigingen in de levensverwachting invloed hebben op deze verplichtingen.

De balans tussen vermogen en verplichtingen is zichtbaar in de dekkingsgraad. Een stijgende dekkingsgraad wijst op toename van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen, een daling wijst op een afname. Verder kijken we naar de verwachtingen voor de toekomst en naar de voorwaarden waaronder SPOA een eventuele verlaging moet doorvoeren.

SPOA heeft een herstelplan opgesteld

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de financiële situatie van ons pensioenfonds. Het fonds beschikte in de afgelopen periode over te weinig vermogen om op de korte termijn aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Er is sprake van een vermogenstekort; de dekkingsgraad van het fonds is lager dan 114,5%. Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers heeft hiervoor een herstelplan opgesteld. Hierin staat hoe het fonds de financiële situatie wil verbeteren. U kunt het herstelplan opvragen bij het pensioenfonds.