A

A

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad in de afgelopen 12 maanden. Daarnaast is de minimaal vereiste dekkingsgraad weergegeven.

Afgelopen maand
(augustus 2020)

91,4%

Gemiddelde afgelopen jaar
(t/m augustus 2020)

90,9%

Draai je telefoon voor de volledige grafiek
  • De actuele dekkingsgraad is de meest recente dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad wordt telkens aan het eind van de maand gerapporteerd. Ongeveer 12 werkdagen na het einde van de maand is de laatste stand beschikbaar op de website.
  • De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Veel besluitvorming is gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad. Door het gebruik van een gemiddelde verkleint de kans dat deze besluitvorming wordt gebaseerd op een uitschieter naar boven of naar beneden.
  • De minimaal vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die SPOA volgens de wetgeving minimaal zou moeten hebben. Een pensioenfonds mag niet langer dan vijf jaar een beleidsdekkingsgraad lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad hebben. Deze dekkingsgraad is 104,3 %. Bij een structureel te lage dekkingsgraad is het noodzakelijk om de verhouding tussen de ontwikkeling van het vermogen en de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen bij te sturen. Momenteel (november 2019) wordt een Pensioenakkoord uitgewerkt. Onderdeel daarvan is verlaging van de minimaal vereiste dekkingsgraad naar 100%. In april 2020 worden voorstellen uit dit akkoord concreet.

Dekkingsgraad

De ontwikkeling van het vermogen en de verplichtingen moeten goed tot elkaar in verhouding staan. Dat wordt zichtbaar in de dekkingsgraad; de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van SPOA. Groeit het vermogen sneller dan de verplichtingen, dan kan misschien de pensioentoezegging worden verhoogd door meer indexaties. Stijgen de verplichtingen sneller dat het vermogen, dan kan dit leiden tot het korten van de pensioenen of een verhoging van de premies.

Het management van de verhouding tussen de ontwikkeling van het vermogen en de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen is een belangrijke taak van het bestuur van SPOA en komt elke bestuursvergadering aan de orde.

Eind augustus is onze actuele dekkingsgraad op een voorlopige eindstand uitgekomen van 91,4%. Dat betekent dat SPOA voor elke 100 euro aan toekomstige pensioenbetalingen 91,40 euro in kas heeft.