Ontwikkeling dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad eind augustus 2019: 90,3 %

Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2019: 96,1 %

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad in de afgelopen 12 maanden. Daarnaast is de minimaal vereiste dekkingsgraad weergegeven.

  • De actuele dekkingsgraad is de meest recente dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad wordt telkens aan het eind van de maand gerapporteerd. Direct daarna wordt de dekkingsgraad gepubliceerd. Ongeveer 12 werkdagen na het einde van de maand is de laatste stand beschikbaar.
  • De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Veel besluitvorming is gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad. Door het gebruik van een gemiddelde verkleint de kans dat deze besluitvorming wordt gebaseerd op een uitschieter naar boven of naar beneden.
  • De minimaal vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die SPOA volgens de wetgeving in 2020 moet bereiken om te voorkomen dat een korting moet plaatsvinden. Deze dekkingsgraad is 104,3 %. Bij een structureel te lage dekkingsgraad is het noodzakelijk om de verhouding tussen de ontwikkeling van het vermogen en de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen bij te sturen.

Dekkingsgraad

De ontwikkeling van het vermogen en de verplichtingen moeten goed tot elkaar in verhouding staan. Dat wordt zichtbaar in de dekkingsgraad; de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van SPOA. Groeit het vermogen sneller dan de verplichtingen, dan kan misschien de pensioentoezegging worden verhoogd door meer indexaties. Stijgen de verplichtingen sneller dat het vermogen, dan kan dit leiden tot het korten van de pensioenen of een verhoging van de premies.

Het management van de verhouding tussen de ontwikkeling van het vermogen en de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen is een belangrijke taak van het bestuur van SPOA en komt elke bestuursvergadering aan de orde.

Eind augustus is onze actuele dekkingsgraad op een voorlopige eindstand uitgekomen van 90,3 %. Dat betekent dat SPOA voor elke 100 euro aan toekomstige pensioenbetalingen 90,3 euro in kas heeft.

SPOA werkt samen met