A

A

Proces van beleggen

Wij beleggen het pensioengeld volgens een nauwgezet proces. Dit doen we om de beleggingen goed in de gaten te houden en bij te sturen als dat nodig is. Hieronder beschrijven we de stappen.

Bestuur bepaalt beleggingsstrategie
Bestuur bepaalt beleggingsstrategie

Het bestuur stelt het strategisch beleggingsbeleid vast op basis van de volgende punten;

  • de verwachte ontwikkeling van vermogen
  • de verwachte ontwikkeling van de pensioenaanspraken en de bijhorende voorziening
  • afweging tussen rendement en risico. Het bestuur werkt hierbij samen met een externe beleggingsadviseur.
Van strategie naar plan
Van strategie naar plan

In het beleggingsplan is onder meer de beleggingsmix opgenomen, het mandaat voor de vermogensbeheerders en de mate waarin het fonds actief of passief wil beleggen.

Commissie zoekt geschikte vermogensbeheerders
Commissie zoekt geschikte vermogensbeheerders

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid werkt SPOA samen met verschillende vermogensbeheerders: Blackrock, Acadian en Pimco.

Vermogensbeheerders beleggen volgens plan
Vermogensbeheerders beleggen volgens plan

De vermogensbeheerders van SPOA werken volgens toegekende mandaten. Dat betekent dat zij alleen binnen richtlijnen en instructies van SPOA naar eigen inzicht mogen beleggen. Mandaten hebben onder meer te maken met risico’s van beleggingsvormen en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Delegeren
Monitoren

Weten op welke manier wij het pensioengeld beleggen? Lees het in onze beleggingsbeginselen.