Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Proces van beleggen

Wij beleggen het pensioengeld volgens een nauwgezet proces. Dit doen we om de beleggingen goed in de gaten te houden en bij te sturen als dat nodig is. Hieronder beschrijven we de stappen.

Bestuur bepaalt beleggingsstrategie
Bestuur bepaalt beleggingsstrategie

Het bestuur stelt het strategisch beleggingsbeleid vast op basis van de volgende punten;

  • de verwachte ontwikkeling van vermogen
  • de verwachte ontwikkeling van de pensioenaanspraken en de bijhorende voorziening
  • afweging tussen rendement en risico. Het bestuur werkt hierbij samen met een externe beleggingsadviseur.
Van strategie naar plan
Van strategie naar plan

In het beleggingsplan is onder meer de beleggingsmix opgenomen, het mandaat voor de vermogensbeheerders en de mate waarin het fonds actief of passief wil beleggen.

Commissie zoekt geschikte vermogensbeheerders
Commissie zoekt geschikte vermogensbeheerders

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid werkt SPOA samen met verschillende vermogensbeheerders: Blackrock, Acadian en Pimco.

Vermogensbeheerders beleggen volgens plan
Vermogensbeheerders beleggen volgens plan

De vermogensbeheerders van SPOA werken volgens toegekende mandaten. Dat betekent dat zij alleen binnen richtlijnen en instructies van SPOA naar eigen inzicht mogen beleggen. Mandaten hebben onder meer te maken met risico’s van beleggingsvormen en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Delegeren
Monitoren

Weten op welke manier wij het pensioengeld beleggen? Lees het in onze beleggingsbeginselen.

Rendement met en rendement zonder rente-afdekking

Rentewijzigingen hebben veel invloed op onze verplichtingen, het vermogen dat we nodig hebben om de toekomstige pensioenen uit te kunnen keren. Een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid van SPOA is daarom de gedeeltelijke rente-afdekking. Dit zorgt ervoor dat SPOA minder gevoelig is voor stijgingen of dalingen van de rente.

Het rendement dat SPOA behaalt, is dus gedeeltelijk het gevolg van de renteafdekking en gedeeltelijk extra rendement als gevolg van beleggen in aandelen en andere zakelijke waarden.

Een lager rendement als gevolg van stijgende rente kan dus positief uitpakken voor de financiële situatie van het pensioenfonds.

Het werkt ongeveer als volgt:

Een positief rendement als gevolg van renteafdekking ontstaat als de rente is gedaald.

Een lagere (reken)rente betekent echter wel dat we meer vermogen nodig hebben om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

De renteafdekking vangt dus een deel van deze toename van de verplichtingen op.

Per saldo zal de dekkingsgraad (de verhouding vermogen/verplichtingen) als gevolg van een rentedaling afnemen. Ondanks het positieve rendement.

Een negatief rendement als gevolg van renteafdekking ontstaat als de rente is gestegen.

Een hogere (reken)rente betekent echter dat we nu minder vermogen nodig hebben om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

Per saldo zal de dekkingsgraad als gevolg van een rentestijging toenemen. Ondanks het negatieve rendement.