Voor het beleggen volgen we een nauwgezet proces, dat er als volgt uitziet:

Het hele proces is een PDCA-cyclus: we maken een plan, voeren dat uit, monitoren of dat de resultaten heeft die we willen en stellen zo nodig weer bij. 


Delegeren

Bestuur stelt strategisch beleggingsbeleid op

Het bestuur stelt het strategisch beleggingsbeleid vast op basis van de volgende punten;

  • de verwachte ontwikkeling van vermogen
  • de verwachte ontwikkeling van de pensioenaanspraken en de bijhorende voorziening
  • afweging tussen rendement en risico. Het bestuur werkt hierbij samen met een externe beleggingsadviseur.
Bestuur vertaalt beleid naar beleggingsplan

In het beleggingsplan is onder meer de beleggingsmix opgenomen, het mandaat voor de vermogensbeheerders en de mate waarin het fonds actief of passief wil beleggen.

Beleggingscommissie zoekt passende vermogensbeheerders

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid werkt SPOA samen met verschillende vermogensbeheerders: BlackRock, Acadian, Pimco en Actiam.

Vermogensbeheerders voeren beleggingen uit binnen toegekende mandaten

De vermogensbeheerders van SPOA werken volgens toegekende mandaten. Dat betekent dat zij alleen binnen richtlijnen en instructies van SPOA naar eigen inzicht mogen beleggen. Mandaten hebben onder meer te maken met risico’s van beleggingsvormen en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Monitoren

SPOA werkt samen met