Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De beleggingsmix van SPOA is als volgt samengesteld:

Categorie

Percentage

Vermogensbeheerder(s)

Aandelen

25,6%

Acadian en Blackrock

Vastrentende waarden

65,0%

Blackrock en Pimco

Onroerend goed

0,7%

CBRE en LaSalle Inv. Management

Market Neutral

5,5%

Blackrock Alternative Advisors

Liquide middelen

0,1%


Focus op lange termijn

SPOA heeft er voor gekozen de focus te leggen op de lange termijn beleggingsstrategie. Dat betekent dat SPOA het beleggingsbeleid niet op basis van korte termijn overwegingen aanpast in de hoop hier een additioneel rendement mee te behalen. Uiteraard kan het beleid wel aangepast worden. Dat kan echter alleen indien - naar de overtuiging van het bestuur - afdoende is aangetoond dat het nieuwe beleid op langere termijn voordelen biedt in termen van rendement en risico. Bij de analyse van een dergelijk nieuw beleid worden zowel positieve als negatieve stressscenario’s bekeken, zodat het bestuur een afgewogen besluit kan nemen.