A

A

SPOA beheert het pensioenvermogen voor de deelnemers. SPOA belegt de ingelegde pensioenpremies. Met de premies en de beleggingsrendementen betaalt SPOA na aftrek van kosten de pensioenuitkeringen uit. Het totale pensioenvermogen van SPOA bestaat voor een groot deel uit beleggingsrendement.

Kerncijfers

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Belegd vermogen (mrd €)

1,95

1,576

1,682

1,583

1,441

1,455

Rendement (mln €)

293,5

-61,7

100,8

156,8

-5.3

280

Rendement (in %)

18,3

-3,40

6,6

11,1

-0,1

23,9

Ontvangen premies (mln €)

32

32

29

29

29

 21

In de tabel hierboven ziet u de ontwikkeling van het vermogen vanaf 2014, de ontvangen premies en het beleggingsrendement. Het vermogen is in de afgelopen vijf jaar flink gegroeid.

Bron: SPOA Jaarverslag 2019