SPOA beheert het pensioenvermogen voor de deelnemers. SPOA belegt de ingelegde pensioenpremies. Met de premies en de beleggingsrendementen betaalt SPOA na aftrek van kosten de pensioenuitkeringen uit. Het totale pensioenvermogen van SPOA bestaat voor een groot deel uit beleggingsrendement.

Kerncijfers

2016

2015

2014

2013

2012

Belegd vermogen (mrd €)

1,583

1,441

1,455

1,174

1,248

Rendement (mln €)

156,8

-5.3

280

-12

 126

Rendement (in %)

11,1

-0,1

23,9

- 0,7

11,6

Ontvangen premies (mln €)

29

29

21

 21

21

In de tabel hierboven ziet u de ontwikkeling van het vermogen vanaf 2012, de ontvangen premies en het beleggingsrendement. Het vermogen is in de afgelopen vijf jaar flink gegroeid. 

 Bron: SPOA Jaarverslag 2016

SPOA werkt samen met