Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

SPOA beheert het pensioenvermogen voor de deelnemers. SPOA belegt de ingelegde pensioenpremies. Met de premies en de beleggingsrendementen betaalt SPOA na aftrek van kosten de pensioenuitkeringen uit. Het totale pensioenvermogen van SPOA bestaat voor een groot deel uit beleggingsrendement.

Kerncijfers

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Belegd vermogen (mrd €)

1,71

1,585

2,12

2,206

1,95

1,576

Rendement (mln €)

123,9

-379,3

-6,276

213,6

293,5

-61,7

Rendement (in %)

8,1

-17,9

-0,1

11,4

18,3

-3,4

Ontvangen premies (mln €)

42

41

38

36

32

 32

In de tabel hierboven ziet u de ontwikkeling van het vermogen vanaf 2018, de ontvangen premies en het beleggingsrendement.

 Bron: SPOA Jaarverslag 2023