Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Dit is een pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op onze website bij Duurzaam beleggen en ESG-beleid.

In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u ouderdomspensioen vanaf de maand nadat u 68 jaar wordt. Dit is een aanvulling op de AOW.

Meer

Komt u te overlijden? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen en ontvangen uw kinderen wezenpensioen tot 21 jaar.

Meer

Wordt u arbeidsongeschikt? Als u in loondienst bent, blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. U betaalt dan zelf geen premie meer voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u zelfstandig? Dan geldt voor u hetzelfde, onder de voorwaarde dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

Meer

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.spoa.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Meer

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Meer

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij SPOA. U bouwt dit pensioen op via uw werk als apotheker in een openbare apotheek. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Meer

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen. Er geldt een maximum inkomen van € 104.089,00 op fulltime basis. Over € 17.545,00 bouwt u in 2024 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' ook wel 'franchise' genoemd compenseert voor het feit dat u later een AOW-uitkering ontvangt. Over het bruto inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks in principe 1,30 % aan pensioen op. In 2024 bouwt u eenmalig*, 1,85 % aan ouderdomspensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,5 % tot de pensioenrichtleeftijd.

*SPOA heeft binnen de fiscale en financiële mogelijkheden besloten om dit jaar extra opbouw toe te kennen.

Meer

U ontvangt elk kwartaal een nota van ons. Als apotheker in een openbare apotheek bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

Meer

Welke keuzes hebt u zelf?

Hebt u elders pensioen opgebouwd? Dan kunt u mogelijk uw eerder opgebouwde pensioen meenemen.

Meer

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Maak gebruik van de pensioenvergelijker op onze website.

Meer

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de datum dat u stopt met werken als apotheker in de openbare apotheek of op uw pensioendatum.

Meer

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen? Dat kan op de datum dat u met pensioen gaat.

Meer

U kunt ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u zes maanden voor de gewenste pensioeningangsdatum aanvragen.

Meer

Wilt u eerder met pensioen gaan? Dit moet u zes maanden voor de gewenste pensioeningangsdatum aanvragen.

Meer

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan bij pensionering.

Meer

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk op onze website voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Deze kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen.

Meer

Wij verhogen uw ouderdomspensioen elk jaar met een onvoorwaardelijke (vaste) indexatie van 1,50 % tot aan uw pensioenrichtleeftijd. Daar bovenop probeert SPOA uw overige aanspraken jaarlijks extra te verhogen (voorwaardelijke indexatie). De indexaties over de laatste zes jaren zien er als volgt uit:

 Stijging van de prijzen Voorwaardelijke indexatie Vaste indexatie
2024-1,4%1,50%1,50%
202317,2%1,50%1,50%
20222,6% 1,50% 1,50%
20211,0%0,00%1,50%
20201,6%0,00%1,50%
20191,5%0,00%1,50%
Meer

Als we een tekort hebben, nemen we, indien nodig, één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
 • Uw opbouw kan verlaagd worden.
 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.
Meer

Welke kosten maken wij?

SPOA maakt onder andere de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
  Meer

  Wanneer moet u in actie komen?

  Als u elders opgebouwd pensioen wilt meenemen.

  Meer

  Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk melding te maken bij het pensioenfonds.

  Meer

  Als u gaat samenwonen of in het buitenland trouwt. Meld uw partner aan bij ons fonds.

  Meer

  Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

  Meer

  Als u verhuist naar of binnen het buitenland. U kunt dan daar uw pensioen ontvangen, als u hiervoor een aantal zaken regelt.

  Meer

  Als u stopt met werken in de openbare apotheek. In dat geval stopt uw pensioenopbouw en is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

  Meer

  Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof (alleen voor DGA).

  Meer

  Als u meer of minder gaat werken of verdienen. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

  Meer

  Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Meer

  De keuzemogelijkheden vindt u onder 'Welke keuzes hebt u zelf?'.

  Meer

  Neem contact met ons op als u vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

  Meer