Wat is Pensioen 1-2-3.  

Pensioen 1-2-3 ontleedt zijn naam aan het feit dat het informatie over het pensioen bevat, verdeeld in drie lagen.

In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste kenmerken over uw pensioenregeling. Als u per onderwerp meer informatie wilt lezen, komt u in laag 2 terecht. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van SPOA.

Wilt u persoonlijke informatie over uw pensioen?

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op onze site kunt u met uw DigiD inloggen om al uw eigen persoonlijke pensioeninformatie te kunnen bekijken.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u ouderdomspensioen vanaf de maand nadat u 68 jaar wordt.

Lees meer

Partner- en wezenpensioen

Komt u te overlijden? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen en ontvangen uw kinderen wezenpensioen tot 21 jaar.

Lees meer

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u arbeidsongeschikt? Als u in loondienst bent, blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. U betaalt dan zelf geen premie meer voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u zelfstandig? Dan geldt voor u hetzelfde, onder de voorwaarde dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

Lees meer

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op  www.spoa.nl of vraag het pensioenreglement  bij ons op.

Lees meer

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsgeschiktheidspensioen van ons.

Lees meer

Hoe bouwt u pensioen op?

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij SPOA. U bouwt dit pensioen op via uw werk als apotheker in een openbare apotheek. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Lees meer

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Lees meer

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Er geldt in 2020 een maximum inkomen van € 84.046 op fulltimebasis. Over € 14.167 bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' ookwel 'franchise' genoemd compenseert voor het feit dat u een AOW-uitkering ontvangt. Over het bruto inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% aan pensioen op. In 2020 bouwt u 0,9% aan pensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,5% tot de pensioenrichtleeftijd.

Lees meer

U betaalt zelf voor uw pensioen

U ontvangt elk kwartaal een nota van ons. Als openbare apotheker bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

Lees meer

Welke keuzes hebt u zelf?

Waardeoverdracht

Hebt u elders pensioen opgebouwd? Dan kunt u mogelijk uw eerder opgebouwde pensioen meenemen.

Lees meer

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de datum dat u stopt met werken als apotheker in de openbare apotheek of op uw pensioendatum.

Lees meer

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen? Dat kan op de datum dat u met pensioen gaat.

Lees meer

Pensioen (deels) vervroegen

Wilt u (deels) eerder met pensioen gaan? Dit kan vanaf 55 jaar en moet u zes maanden voor de gewenste pensioeningangsdatum aanvragen.

Lees meer

Beginnen met een hoger pensioen

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan bij pensionering.

Lees meer

Pensioenvergelijker

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Maak gebruik van de pensioenvergelijker op onze website.

Lees meer

Hoe zeker is uw pensioen?

Waardevast pensioen

Wij verhogen uw ouderdomspensioen elk jaar met een onvoorwaardelijke (vaste) indexatie van 1,5% tot aan uw pensioenrichtleeftijd. Daar bovenop probeert SPOA uw overige aanspraken jaarlijks extra te verhogen (voorwaardelijke indexatie). De indexaties over de laatste drie jaren zien er als volgt uit:

  Stijging van de prijzen Voorwaardelijke indexatie Vaste indexatie
2019      1,5%      0,00%      1,50%
2018      1,5%      0,00%      1,50%
2017      0,00%      0,00%      1,50%

Lees meer

Welke risico’s zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk op onze website voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Deze kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen.

Lees meer

Als er een tekort is

Als we een tekort hebben, nemen we, indien nodig, één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  •  Uw opbouw kan verlaagd worden.
  •  In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Lees meer

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

SPOA maakt onder andere de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  •  Kosten voor de administratie.
  •  Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer

Wanneer moet u in actie komen?

Als u elders opgebouwd pensioen wilt meenemen.

Als u elders opgebouwd pensioen wilt meenemen.

Lees meer

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

Lees meer

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Uw partner heeft dan recht op partnerpensioen, mocht u overlijden.

Lees meer

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Lees meer

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar of binnen het buitenland. U kunt dan daar uw pensioen ontvangen, als u hiervoor een aantal zaken regelt.

Lees meer

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt. In dat geval stopt uw pensioenopbouw en is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

Lees meer

Als u verlof opneemt

Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof (alleen voor DGA).

Lees meer

Als u meer of minder gaat werken en/of meer of minder gaat verdienen

Als u meer of minder gaat werken of verdienen. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

Lees meer

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

De keuzemogelijkheden vindt u onder 'Welke keuzes hebt u zelf?'.

Lees meer

Als u vragen heeft

Neem contact met ons op als u vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Lees meer

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees meer

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op?

Welke keuzes hebt u zelf?

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke kosten maken wij?

Wanneer moet u in actie komen?

SPOA werkt samen met