Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Dit is een pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op onze website bij Duurzaam beleggen en ESG-beleid.

In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen
Als openbare apotheker in een openbare apotheek neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de 1ste dag van de maand, volgend op de maand waarin u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers is afhankelijk van het inkomen dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 68 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen. Er geldt een maximum pensioengevend inkomen van € 104.089,00 op fulltime basis. Over € 17.545,00 (bij een fulltime dienstverband) bouwt u in 2024 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' - ook wel 'franchise' genoemd- compenseert voor het feit dat u later een AOW-uitkering ontvangt. Over het bruto inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks in principe 1,30% aan pensioen op. In 2024 bouwt u eenmalig*, 1,85 % aan ouderdomspensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,5% tot de pensioenrichtleeftijd.

*SPOA heeft binnen de fiscale en financiële mogelijkheden besloten om dit jaar extra opbouw toe te kennen.

Stel, u werkt fulltime en verdient € 64.000 per jaar. De franchise is € 17.545,00. U bouwt in dat jaar 1,85 % ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 46.455,00. Dat is € 859,42 in dat jaar. Werkt u parttime? Dan wordt dit naar rato vastgesteld. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en eventuele voorwaardelijke indexatie.

Partner- en wezenpensioen
Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Het beoogde partnerpensioen bedraagt voor elk deelnemersjaar 1,313% (1,313 in 2024) van de in dat jaar geldende pensioengrondslag (pensioeninkomen minus franchise).

De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind van een overleden deelnemer heeft hier recht op tot hij of zij 21 is. De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt ook terecht op het deelnemersportaal van SPOA.

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Voor deelnemers die niet vallen onder de WIA (zelfstandigen) geldt aanvullend de eis dat er sprake moet zijn van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Meer informatie hierover vindt u in laag 3.

Pensioenreglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.spoa.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.