Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Het bestuur

Het bestuur van SPOA bestaat uit zeven bestuursleden. De leden dienen aan de deskundigheidseisen voor pensioenfondsbestuurders te voldoen. SPOA beschikt over een geschiktheidsplan. Daarnaast is er voor het bestuur van SPOA een gedragscode opgesteld ter voorkoming van belangenconflicten, van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Het geschiktheidsplan en de gedragscode worden periodiek geactualiseerd.

Bestuursleden

 • Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens (voorzitter)
 • Patrick Dantuma (penningmeester en secretaris)
 • Elaine Lie - Kwie - ten Berge
 • Carolijn Huizinga-Arp (sleutelfunctiehouder risicobeheer)
 • Liesbeth Denee
 • Peter Bannink

Hoe is SPOA georganiseerd?

Commissies

Het bestuur heeft verschillende commissies ingesteld. De commissies hebben een beleidsvoorbereidende, adviserende of uitvoerende taak ten behoeve van het bestuur. Besluiten op strategisch niveau worden door het bestuur genomen.

De beleggingscommissie

De beleggingscommissie geeft een nadere invulling aan het beleggingsbeleid en bewaakt dit beleid binnen het kader dat door het bestuur is gegeven (adviseren over strategisch en tactisch beleggingsbeleid). De commissie wordt bij haar taken ondersteund door een beleggingsadviseur van AON Hewitt. De beleggingscommissie mag binnen haar mandaat zelfstandig besluiten nemen. 

Leden:

 • Patrick Dantuma 
 • Rutger van Asselt (Sprenkels)

De pensioen- en communicatiecommissie

Op het onderwerp pensioen houdt de commissie zich bezig met de beleidsvoorbereidingen op het gebied van de pensioenregeling en het financierings-, toeslagen- en premiebeleid. Daarnaast zorgt de pensioencommissie voor het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening. 

Op het onderwerp communicatie houdt de commissie zich vooral bezig met beleidsvoorbereiding op het gebied van communicatie met alle stakeholders, het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van de deelnemerscommunicatie in brede zin en het inrichten en inzetten van een klankbordgroep van deelnemers in het pensioenfonds. 

De commissie wordt bij haar taken ondersteund door een adviseur van Bureau voor Pensioencommunicatie en een actuaris van Sprenkels.

Leden:

 • Elaine Lie - Kwie - ten Berge
 • Peter Bannink (voorzitter)
 • Liesbeth Denee
 • Carolijn Huizinga-Arp (toehorend bestuurslid)


Adviserend actuaris

De adviserend actuaris (Sprenkels) ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen en formuleren van het beleid van SPOA.