Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Wat doet SPOA als het pensioen niet goed is berekend?

Elke keer als iemand recht heeft op een pensioen, rekenen we uit hoe hoog dat pensioen is. Dat doen we heel zorgvuldig. Helaas kan het voorkomen dat we een pensioen niet goed berekenen.

Dat kan komen door heel uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld als er gegevens ontbreken. Of als de gegevens die we hebben niet juist zijn. Het pensioen dat u krijgt, kan dan te hoog of te laag zijn. Daarom heeft SPOA een herzieningenbeleid.

Hoe gaat SPOA om met situaties waarin de hoogte van een pensioen niet goed is berekend?

We passen de hoogte van het pensioen aan

Als blijkt dat wij een pensioen verkeerd hebben berekend, berekenen wij dat pensioen opnieuw. Op basis van de nieuwe gegevens. Wij passen de hoogte van het pensioen dan in principe per direct aan.

U heeft te weinig pensioen ontvangen

Hebben wij uw pensioen opnieuw berekend en blijkt dat uw pensioen tot dan toe te laag was? Dan ontvangt u in het vervolg een hoger pensioen. En het bedrag dat u tot dan toe te weinig heeft gehad, betalen wij u nog na. Zo krijgt u uiteindelijk alsnog waar u recht op heeft.

U heeft te veel pensioen ontvangen

Hebben wij uw pensioen opnieuw berekend en blijkt dat uw pensioen tot dan toe te hoog was? Dan ontvangt u in het vervolg een lager pensioen. Het bedrag dat u te veel heeft ontvangen, hoeft u meestal niet terug te betalen. Terugbetalen moet alleen als:

  • het aan u lag dat wij u te veel hebben betaald of
  • u wist of had kunnen weten dat u een te hoog pensioen ontving

Een betalingsregeling is mogelijk

Als u moet terugbetalen, hoeft dat niet in één keer. We kunnen een betalingsregeling afspreken. We kunnen het ook verrekenen met het pensioen dat u vanaf dat moment van ons ontvangt.

Soms hoeft u toch niet, of niet alles, terug te betalen

Als u moet terugbetalen, vragen we u niet altijd om (volledig) terug te betalen wat u te veel heeft ontvangen. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

  • Uw pensioen is berekend met verkeerde gegevens. Maar wij hebben te lang gewacht met het opnieuw berekenen van uw pensioen. Ons recht om het bedrag terug te vragen, kan dan zijn verjaard. Vanaf het moment dat wij weten dat iemand te veel pensioen heeft ontvangen hebben wij 5 jaar de tijd om het totale bedrag terug te vragen. Daarna mogen we alleen de uitkeringen over de laatste 5 jaar nog terugvragen.
  • Hadden wij de gegevens om uw pensioen juist vast te stellen, al langere tijd in huis?

Dan delen we de verantwoordelijkheid. U moet dan de helft terugbetalen.

  • U vermoedt dat wij u te veel betalen en laat dat ons duidelijk weten. Maar wij zetten niet binnen 6 maanden uw pensioen stop. Of passen uw pensioen niet binnen 6 maanden aan. Ook dan hoeft u het bedrag niet terug te betalen.
  • U ontvangt van ons bericht dat u misschien pensioen moet terugbetalen. Later laten wij u weten dat u het toch niet hoeft terug te betalen. Daarop kunnen wij dan niet meer terug komen.
  • Is het bedrag dat u in totaal te veel heeft ontvangen € 12 of lager? Ook dan hoeft u het niet terug te betalen.

Te hoog pensioen niet (meteen) aangepast

Soms verlagen we de hoogte van het pensioen niet per direct, maar pas na verloop van tijd. Wij zien dat als een gewenningsperiode. We kunnen dit aanbieden wanneer iemand aangeeft niet meer rond te komen door de verlaging.