Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

SPOA heeft een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie. Het beloningsbeleid moedigt niet aan tot het nemen van meer risico’s dan voor het fonds aanvaardbaar is.

Bij het beloningsbeleid conformeert het bestuur zich aan de normen 41-45 uit de Code Pensioenfondsen:

  • Het bestuur voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de doelstellingen van het fonds;
  • De beloning staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag;
  • Het bestuur verstrekt geen prestatie gerelateerde beloningen;
  • Het bestuur verstrekt geen transitie- of ontslagvergoeding bij ontslag van een bestuurslid.

SPOA hanteert het “van en voor (apothekers)-principe”. Veel bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan zijn in de praktijk werkzaam. Uitgangspunt is daarom dat de vergoeding gebaseerd is op de tijdsbesteding.

SPOA houdt zich aan Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Het beloningsbeleid van ons fonds zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s. Een op grond van het beloningsbeleid toegekende beloning is niet afhankelijk van het al dan niet nemen van duurzaamheidsrisico’s.