Afgestudeerd als apotheker?

Gefeliciteerd met het behalen van uw diploma! Een groot deel van de afgestudeerde apothekers gaat aan het werk in de openbare apotheek. In loondienst of als zelfstandige. In beide gevallen wordt u deelnemer bij SPOA, het pensioenfonds voor apothekers werkzaam in de openbare apotheek. Wij heten u van harte welkom!

Wat is SPOA?

SPOA is een beroepspensioenfonds. Het pensioenfonds zorgt voor de uitvoering van de pensioenregeling, het innen van de premies, toekennen van indexaties, het beleggingsbeleid en de uitkering van de pensioenen.

 Passende en eigentijdse pensioenregeling 

Bij SPOA bouwen alle openbare apothekers collectief een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen op. Onze pensioenregeling is speciaal afgestemd op de specifieke wensen van onze beroepsgroep. De regeling kent naast een voorwaardelijke indexatie een vaste indexatie van 1,5%. De deelnemers van SPOA zijn verenigd in de Beroepspensioenvereniging BPOA. De leden van BPOA bepalen de inhoud van de pensioenregeling.

Onafhankelijk en professioneel pensioenfondsbestuur 

Het bestuur van SPOA is samengesteld uit beroepsgenoten en professionele bestuurders. Het is onafhankelijk en bestuurt op een transparante wijze. Het bestuur zorgt bovendien dat het pensioenfonds voldoet aan alle (wettelijke) eisen.

Aanmelden en meer informatie 

Wij verzoeken u om het aanmeldformulier in te vullen. Als u zich bij ons hebt aangemeld, ontvangt u van ons een Pensioen 1-2-3 en inloggegevens voor toegang tot de portalen waarmee u uw informatie kunt doorgeven en uw gegevens kunt inzien. Meer over het pensioenfonds leest u bij  Over SPOA. U kunt u zich ook richten tot mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt het verwachte pensioen in concrete bedragen terug. U kunt zich daarnaast met vragen ook richten tot AZL, het administratiekantoor dat onze pensioenadministratie verzorgt. Contactgegevens staan onder aan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

Samenwerking met BPOA

SPOA voert de pensioenregeling van de openbare apothekers uit in opdracht van BPOA, de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers. De BPOA is verantwoordelijk voor de verplichtstelling en bepaalt de inhoud van de pensioenregeling voor alle openbare apothekers. Zo bepaalt BPOA bijvoorbeeld de hoogte van de premie. Deelnemers van SPOA kunnen lid worden van BPOA. De leden van BPOA hebben de zeggenschap over de collectieve pensioenregeling voor openbare apothekers.

Aanmelden bij BPOA.

SPOA werkt samen met