A

A

Toeslagen

Verhoging van het ouderdomspensioen

Totdat u met pensioen gaat, is er een vaste toeslag (indexatie) van 1,5% per jaar. Is het fonds financieel sterk genoeg dan kan het bestuur daarnaast beslissen nog een toeslag van maximaal 1,5% toe te kennen, de variabele toeslag. Als u met pensioen gaat, vervalt de vaste toeslag. Vanaf dan wordt uw pensioen alleen verhoogd als het bestuur een variabele toeslag toekent.

Verhoging van het nabestaandenpensioen

Dit pensioen voor partners en kinderen van overleden deelnemers kent geen vaste jaarlijkse verhoging. Is het fonds financieel sterk genoeg dan kan het bestuur wel beslissen om een voorwaardelijke toeslag van maximaal 1,5% toe te kennen.

Kosten

De premie die door u wordt ingelegd, wordt niet alleen gebruikt voor het aankopen van pensioenaanspraken, maar ook voor andere verzekeringen en kosten. Denk daarbij aan:

  • premie voor de opbouw van een partner- en wezenpensioen
  • premie voor de verzekering van het voortzetten van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
  • premie voor het financieren van de vaste stijging van de pensioenaanspraken
  • premie om het vereiste eigen vermogen van het pensioenfonds in stand te houden
  • kosten voor de pensioenuitvoering (administratie)
  • kosten voor het vermogensbeheer

Kosten uitvoering

Bij de uitvoering van een pensioenregeling komen allerlei kosten kijken. Kosten voor administratie, accountant, communicatie, vergaderingen, notaris enzovoorts. Als we kijken naar de kosten van beroepspensioenfondsen , dan liggen de kosten bij SPOA daarmee ongeveer op het gemiddelde.

Uitvoeringskosten
(x € 1000)
20192018201720162015
Bestuurskosten
Vacatiegeld en bestuursvergoedingen281318280223184
Reiskostenvergoeding6364605441
Opleidingen2215343527
Verantwoordingsorgaan5121500
Opleiding verantwoordingsorgaan02400
Subtotaal371411393312252
Overig
Contributies en bijdragen144147136124102
Communicatieadvies, websiteontwerp en onderzoek10197756160
Verzekering66666
Juridisch advies110121
Risico management (advies, onderzoek)375446221
Overig-7501053
Subtotaal282355273210193
Totaal uitvoeringskosten SPOA2.1062.2291.7981.7181.740

Kosten vermogensbeheer

In de pensioenwereld gaat traditioneel veel aandacht uit naar de kosten voor het vermogensbeheer. Het vermogensbeheer is de grootste kostenpost. Omdat SPOA een actief beleggingsbeleid voert, betalen we relatief veel transactiekosten. Met 0,30% van het belegde vermogen zijn de kosten voor vermogensbeheer bij SPOA echter ongeveer gemiddeld.

Een uitgebreide toelichting op de kosten leest u in het SPOA Jaarverslag 2019.