A

A

Toeslagen

Verhoging van het ouderdomspensioen

Totdat u met pensioen gaat, is er een vaste toeslag (indexatie) van 1,5% per jaar. Is het fonds financieel sterk genoeg dan kan het bestuur daarnaast beslissen nog een toeslag van maximaal 1,5% toe te kennen, de variabele toeslag. Als u met pensioen gaat, vervalt de vaste toeslag. Vanaf dan wordt uw pensioen alleen verhoogd als het bestuur een variabele toeslag toekent.

Verhoging van het nabestaandenpensioen

Dit pensioen voor partners en kinderen van overleden deelnemers kent geen vaste jaarlijkse verhoging. Is het fonds financieel sterk genoeg dan kan het bestuur wel beslissen om een voorwaardelijke toeslag van maximaal 1,5% toe te kennen.

Kosten

De premie die door u wordt ingelegd, wordt niet alleen gebruikt voor het aankopen van pensioenaanspraken, maar ook voor andere verzekeringen en kosten. Denk daarbij aan:

  • premie voor de opbouw van een partner- en wezenpensioen
  • premie voor de verzekering van het voortzetten van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
  • premie voor het financieren van de vaste stijging van de pensioenaanspraken
  • premie om het vereiste eigen vermogen van het pensioenfonds in stand te houden
  • kosten voor de pensioenuitvoering (administratie)
  • kosten voor het vermogensbeheer

Kosten uitvoering

Bij de uitvoering van een pensioenregeling komen allerlei kosten kijken. Kosten voor administratie, accountant, communicatie, vergaderingen, notaris enzovoorts. Als we kijken naar de kosten van beroepspensioenfondsen , dan liggen de kosten bij SPOA daarmee ongeveer op het gemiddelde.

Uitvoeringskosten
(x € 1000)
20182017201620152014
Bestuurskosten
Vacatiegeld en bestuursvergoedingen318280223184220
Reiskostenvergoeding6460544148
Opleidingen1534352723
Verantwoordingsorgaan1215000
Opleiding verantwoordingsorgaan24000
Subtotaal411393312252291
Overig
Contributies en bijdragen147136124102105
Communicatieadvies, websiteontwerp en onderzoek9775616025
Verzekering66666
Juridisch advies101210
Risico management (advies, onderzoek)54462210
Overig5010535
Subtotaal355273210193141
Totaal uitvoeringskosten SPOA2.2291.7981.7181.7401.500

Kosten vermogensbeheer

In de pensioenwereld gaat traditioneel veel aandacht uit naar de kosten voor het vermogensbeheer. Het vermogensbeheer is de grootste kostenpost. Omdat SPOA een actief beleggingsbeleid voert, betalen we relatief veel transactiekosten. Met 0,33% van het belegde vermogen zijn de kosten voor vermogensbeheer bij SPOA echter ongeveer gemiddeld.

Een uitgebreide toelichting op de kosten leest u in het SPOA Jaarverslag 2018.