A

A

Toeslagen

Verhoging van het ouderdomspensioen

Totdat u met pensioen gaat, is er een vaste toeslag (indexatie) van 1,5% per jaar. Is het fonds financieel sterk genoeg dan kan het bestuur daarnaast beslissen nog een toeslag van maximaal 1,5% toe te kennen, de variabele toeslag. Als u met pensioen gaat, vervalt de vaste toeslag. Vanaf dan wordt uw pensioen alleen verhoogd als het bestuur een variabele toeslag toekent.

Verhoging van het nabestaandenpensioen

Dit pensioen voor partners en kinderen van overleden deelnemers kent geen vaste jaarlijkse verhoging. Is het fonds financieel sterk genoeg dan kan het bestuur wel beslissen om een voorwaardelijke toeslag van maximaal 1,5% toe te kennen.

Kosten

De premie die door u wordt ingelegd, wordt niet alleen gebruikt voor het aankopen van pensioenaanspraken, maar ook voor andere verzekeringen en kosten. Denk daarbij aan:

  • premie voor de opbouw van een partner- en wezenpensioen
  • premie voor de verzekering van het voortzetten van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
  • premie voor het financieren van de vaste stijging van de pensioenaanspraken
  • premie om het vereiste eigen vermogen van het pensioenfonds in stand te houden
  • kosten voor de pensioenuitvoering (administratie)
  • kosten voor het vermogensbeheer

Kosten uitvoering

Bij de uitvoering van een pensioenregeling komen allerlei kosten kijken. Kosten voor administratie, accountant, communicatie, vergaderingen, notaris enzovoorts. Als we kijken naar de kosten van beroepspensioenfondsen , dan liggen de kosten bij SPOA daarmee ongeveer op het gemiddelde. Vanwege het project apothekerspensioen lagen de kosten in de afgelopen periode hoger.

Uitvoeringskosten
(x € 1000)
20212020201920182017
Bestuurskosten
Vacatiegeld en bestuursvergoedingen169235281318280
Reiskostenvergoeding117636460
Opleidingen2618221534
Verantwoordingsorgaan201951215
Opleiding verantwoordingsorgaan02024
Subtotaal216291371411393
Overig
Contributies en bijdragen158160144147136
Communicatieadvies, websiteontwerp en onderzoek64811019775
Verzekering309666
Juridisch advies4251110
Risico management (advies, onderzoek)14177375446
Overig2818-75010
Subtotaal877396282355273
Totaal uitvoeringskosten SPOA2.9402.3412.1062.2291.798

Door het project Apothekerspensioen zijn de kosten in de afgelopen periode hoger.

Kosten vermogensbeheer

In de pensioenwereld gaat traditioneel veel aandacht uit naar de kosten voor het vermogensbeheer. Het vermogensbeheer is de grootste kostenpost. Omdat SPOA een actief beleggingsbeleid voert, betalen we relatief veel transactiekosten. Met 0,39% van het belegde vermogen zijn de kosten voor vermogensbeheer bij SPOA echter ongeveer gemiddeld.

Een uitgebreide toelichting op de kosten leest u in het SPOA Jaarverslag 2021.