Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Deelnemen in een pensioenregeling betekent pensioen opbouwen en daar premie voor betalen. De betaling van uw premie bij SPOA vindt plaats in vier termijnen. De premie wordt gebruikt om jaarlijks voor elke deelnemer pensioenaanspraken in te kopen. Omdat u deelneemt aan een beroepspensioenregeling is het uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste gegevens voor uw premienota aan te leveren en de nota op tijd te betalen.

Over welk inkomen ga ik pensioenpremie betalen?

Uitgangspunt is het inkomen dat u verdient als apotheker werkzaam in de openbare apotheek. U leest er meer over op de pagina Welke gegevens geeft u door?

  Hoeveel premie betaal ik?

  Voor de berekening van de premie geldt een maximum inkomen van € 104.089 (niveau 2024) op fulltime basis. Over de eerste € 17.545 (bij fulltime dienstverband, niveau 2024) van uw inkomen betaalt u geen pensioenpremie. Dat bedrag is de premievrije voet (of franchise). Op die manier houden we rekening met het feit dat u later AOW ontvangt.

  In 2024 betaalt u 30,7% pensioenpremie over uw zogenaamde pensioengrondslag: uw bruto gemaximeerde jaarinkomen na aftrek van € 17.545 (niveau 2024). U betaalt bij
  € 104.089 jaarinkomen op fulltime basis een bedrag van circa € 26.569 aan premie.

  Parttime

  Als u parttime werkt is er een parttimegraad van toepassing op de pensioenopbouw. Het maximale jaarlijkse pensioeninkomen van € 104.089 (niveau 2024) geldt bij een fulltime dienstverband.

  Hoe wordt de parttimegraad vastgesteld?

  Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie. Voor een fulltime functie gaan wij uit van een werkweek van 38 uur. Een fulltime functie kan ook 40 uur zijn, afhankelijk van de werkgever. In dat geval wordt de parttimegraad vastgesteld op basis van een werkweek van 40 uur. In geval van een zelfstandige apotheker wordt de parttimegraad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1.750 uur, met een maximum van 100%.

  Doorgeven inkomensgegevens

  U geeft uw inkomensgegevens en uw parttimegraad (aantal uren dat u werkt) door op Mijn Pensioenadministratie. Het is belangrijk dat deze gegevens correct zijn, want hiermee wordt de hoogte van uw pensioenpremie bepaald. U leest er meer over op de pagina’s Welke gegevens geeft u door? en Wanneer geeft u gegevens door? 

  Naar Mijn Pensioenadministratie

  Betaal ik dezelfde premie als mijn collega?

  Alle deelnemers in de SPOA-regeling betalen een doorsneepremie. Het percentage premie is voor iedereen gelijk en de pensioenpremie is onafhankelijk van uw leeftijd. Wel is uw inkomen van invloed op de premie die u betaalt. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer premie u betaalt en hoe meer pensioen u opbouwt. Het eindresultaat is een pensioen gebaseerd op het gemiddelde inkomen tijdens uw deelname aan de SPOA-regeling.

  Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

  Wie als deelnemer van SPOA arbeidsongeschikt wordt, bouwt nog steeds pensioen op maar hoeft daarvoor geen premie te betalen. De premievrijstelling is gekoppeld aan het percentage waarvoor een deelnemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast werkt, betaalt pensioenpremie over het inkomen dat wordt verdiend met werken. Er gelden wel voorwaarden om voor deze premievrijstelling van SPOA in aanmerking te komen.

  Voorwaarden voor apothekers in loondienst:

  • u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons
  • u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie
  • u hebt recht op een WIA-uitkering.

  Voorwaarden voor zelfstandig apothekers: 

  • u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons, en
  • u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie
  • u ontvangt een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • uw uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is minimaal 70% van het minimum loon.