Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Aanmelden

Nieuwe deelnemers melden zich zelf aan bij het pensioenfonds. Aanmelden is mogelijk met behulp van formulier 1: Aanmelden. Als u zich bij ons hebt aangemeld, ontvangt u van ons een Pensioen 1-2-3 met uitleg over de regeling. U ontvangt ook een registratiebrief voor Mijn Pensioenadministratie. In deze online omgeving regelt u uw pensioenadministratie voor SPOA.

Communicatie over de administratie en over uw pensioenopbouw

SPOA is een beroepspensioenfonds. Dat is een pensioenfonds dat specifiek voor een bepaald beroep (in dit geval apothekers werkzaam in de openbare apotheek) in het leven geroepen is. Kenmerk van een beroepspensioenfonds is dat de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor aanmelden en premie betalen. Het fonds kent daarom geen onderscheid tussen werkgevers en werknemers. Dat betekent dat u als deelnemer van ons zowel communicatie over administratieve zaken (normaal voor werkgevers) als communicatie over uw pensioenopbouw (normaal voor werknemers) ontvangt. Beide onderwerpen zijn in onze communicatie van elkaar gescheiden.

Twee portalen

Voor het regelen van uw pensioenzaken krijgt u toegang tot Mijn Pensioenadministratie, een beveiligde omgeving waar u inkomensgegevens invult, zodat SPOA voor u de juiste premie kan vaststellen. Voor uw pensioenplanning krijgt u toegang tot Mijn Pensioencijfers. U logt in met uw DigiD. In dit portaal krijgt u inzicht in de verwachte hoogte van uw pensioen en kunt u beoordelen of uw inkomen na uw pensionering voor u toereikend is.

Verder houden wij u schriftelijk of digitaal op de hoogte van gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen. U krijgt jaarlijks een overzicht van het opgebouwde pensioen. U ontvangt periodiek e-mails met pensioeninformatie en/of een uitnodiging voor bijvoorbeeld een webinar. Tot slot ontvangt u enkele keren per jaar een nieuwsbrief, op papier of digitaal, naar uw keuze.

Uw pensioen

Het ontvangen van een pensioen dat bij u past is straks belangrijk. U betaalt daar een flinke premie voor, dus moet het als u straks met pensioen gaat wel goed geregeld zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat u nu de juiste keuzes maakt en in de loop der tijd regelmatig controleert of alles nog naar wens verloopt. Hoe eerder u actie onderneemt om uw pensioen goed te plannen, hoe beter het pensioen aansluit bij uw verwachtingen. Dat geldt ook voor uw nabestaanden, mocht u komen te overlijden. Vul dan ook de gegevens over uw relatie goed in.

Op deze website vindt u informatie over uw pensioen, de pensioenregeling en het pensioenfonds. U vindt hier de benodigde formulieren om wijzigingen door te geven of aanpassingen door te voeren in uw pensioenopbouw.

Hebt u vragen over uw pensioen die wij op deze site niet kunnen beantwoorden, dan kunt u die hier per email aan het pensioenfonds stellen. Ook als u anderszins opmerkingen hebt, staan wij u graag te woord. Het is ons doel om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wat te doen bij aanvang van de deelname

Aanmelden bij het pensioenfonds

Aanmelden met behulp van formulier 1: Aanmelden. Op dit formulier meldt u ook uw partner aan. Dat is belangrijk om het nabestaandenpensioen dat u opbouwt uit te kunnen keren aan uw nabestaanden, als dat nodig is.

Pensioen 1-2-3

Na aanmelding ontvangt u informatie over SPOA (laag 1 van het Pensioen 1-2-3). Hierin staat alle belangrijke informatie over de pensioenregeling samengevat. Uitgebreide informatie leest u terug in laag 2 en 3 van dit document. Het Pensioen 1-2-3 is ook terug te vinden op deze website. Naar Pensioen 1-2-3.

Doorgeven inkomensgegevens

Uw salarisgegevens en eventueel uw parttimegraad geeft u door via Mijn Pensioenadministratie. Aan de hand van deze gegevens wordt de hoogte van de pensioenpremie bepaald. De inloggegevens voor Mijn Pensioenadministratie ontvangt u na aanmelding. U leest er meer over op de pagina uw pensioenadministratie.

Waardeoverdracht

Hebt u eerder bij een ander fonds pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat meenemen naar SPOA. Dat heet waardeoverdracht. Kiest u hiervoor, dan draagt uw vorige pensioenfonds de waarde van uw pensioen over naar SPOA. Wij voegen dat toe aan het pensioen dat u vanaf nu bij ons gaat opbouwen. Wij kunnen dat echter pas doen als de financiële situatie van de fondsen dat toelaat. De dekkingsgraad van allebei dient dan namelijk hoger te zijn dan 100%. De hele procedure van waardeoverdracht kan hierdoor enige tijd in beslag nemen. Denkt u erover om uw pensioen mee te nemen? Vul dan formulier 2 in: Pensioen meenemen

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Digitaal kunnen wij u sneller en goedkoper op de hoogte houden van de ontwikkelingen die uw pensioen aangaan. Als u uw e-mailadres aan ons doorgeeft, ontvangt u voortaan onze nieuwsbrief digitaal. Emailadres doorgeven.