Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Partnerpensioen

Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Het beoogde partnerpensioen bedraagt voor elk deelnemingsjaar maximaal 1,313% (1,313% in 2024) van de pensioengrondslag. Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarin de partner overlijdt. De hoogte van de partnerpensioenuitkering die u opbouwt, vindt u terug op uw uniform pensioenoverzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Broers of zussen van de deelnemer zijn uitgesloten van deelname aan het partnerpensioen.

Door de aanpassingen in onze pensioenregeling van de afgelopen jaren, is ook de dekking van het partnerpensioen een aantal keer gewijzigd. Om die reden hebben we de afspraken over het partnerpensioen nog eens duidelijk op een rij gezet. De startdatum van uw deelname is bepalend voor uw partnerpensioendekking.

Actieve deelnemer
Actief sinds 1999 of eerder

Actieve deelnemer
Actief deelnemer geworden na 2000, maar vóór 2015

Actieve deelnemer
Actief deelnemers sinds 2015

Gewezen deelnemers en pensioensgerechtigden

Wezenpensioen

Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarop het kind 21 jaar oud wordt, of bij eerder overlijden. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het berekende partnerpensioen. Komt ook de partner van de deelnemer te overlijden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld.