Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

Gewezen deelnemers zijn de deelnemers die niet meer actief opbouwen, maar wel in het verleden opgebouwd pensioen door SPOA laten beheren. De pensioengerechtigde deelnemers zijn deelnemers die al een pensioen ontvangen van SPOA. Op de pensioendatum hebben zij individueel een keuze gemaakt voor de invulling van het partnerpensioen.

Overige deelnemers

Partnerpensioen

Gewezen deelnemer
Gestart vóór 2000 en gestopt vóór 2015

Regulier opgebouwd partnerpensioen

Gewezen deelnemer
Gestart vóór 2000 en gestopt na 2015

Regulier opgebouwd partnerpensioen
(Eventueel) Extra partnerpensioen met uitgestelde dekking

Gewezen deelnemer
Actieve deelnemerschap gestart in 2015 of later

Regulier opgebouwd partnerpensioen

Pensioengerechtigde deelnemer
(niet weduwe of wees)

Bij pensionering heeft u individueel een keuze gemaakt voor de invulling van het partnerpensioen.

Toelichting partnerpensioenregelingen

Regulier opgebouwd partnerpensioen

Het regulier opgebouwde partnerpensioen is het partnerpensioen dat u vóór 2000 en/of vanaf 2015 heeft opgebouwd. Uw partner heeft recht op een levenslange uitkering vanaf uw overlijden. Dit recht op partnerpensioen blijft ook bij pensionering van kracht. U hebt dan een keuzemogelijkheid.

Extra partnerpensioen met uitgestelde dekking

In het verleden (vóór 2000) heeft u mogelijk een recht op extra partnerpensioen verkregen. Dit partnerpensioen voorziet in een levenslange uitkering bij overlijden na de 65-jarige leeftijd. Als u in de tussentijd bent gestopt als openbare apotheker heeft u de keuze gehad om dit partnerpensioen om te zetten naar een partnerpensioen met een levenslange dekking. Dat is een uitkering bij overlijden vóór en na pensionering. Als u gekozen hebt om het partnerpensioen om te zetten naar een partnerpensioen met levenslange dekking, dan komt u niet meer in aanmerking voor het extra partnerpensioen. Als op uw UPO in uw partnerpensioen nog onderscheid gemaakt wordt naar overlijden vóór en na de 65-jarige leeftijd, dan is uw recht niet omgezet en voorziet het extra partnerpensioen alleen in een uitkering bij overlijden na de 65-jarige leeftijd.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen, met uitzondering van het partnerpensioen met uitgestelde dekking. Wezenpensioen geldt voor kinderen tot 21 jaar.

Kijk op uw UPO of op het Deelnemerportaal van SPOA om uw persoonlijke situatie te bekijken.