Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Deelnemers die vóór 2000 al deelnamen komen in aanmerking voor drie regelingen: Regulier Partnerpensioen (opgebouwd en nog op te bouwen apart), PP Overgangsregeling en Extra partnerpensioen. Deze regelingen zijn in de kolommen opgenomen. In de eerste rij staat de periode waarin de regeling van toepassing is. In de tweede rij staat de dekking, in de derde rij de gevolgen bij stoppen als openbaar apotheker en in de vierde rij de gevolgen bij pensionering.

Regulier partnerpensioen reeds opgebouwd

Regulier partnerpensioen nog op te bouwen

PP overgangsregeling

Extra partnerpensioen

Periode

Vóór 2000 en vanaf 2015

Toekomst

31-12-2014

Vóór 2000

Dekking

Bij overlijden

Bij overlijden tijdens actieve deelname

Bij overlijden tijdens actieve deelname

Bij overlijden na 65-jarige leeftijd

Vervalt bij stoppen als openbaar apotheker?

Nee, keuze voor omzetting

Ja

Ja

Nee, keuze voor omzetting naar levenslange dekking

Vervalt bij pensionering?

Nee, keuze voor omzetting

Ja

Ja

Nee, keuze voor omzetting bij pensionering vóór 65-jaar

Toelichting partnerpensioenregelingen

Regulier opgebouwd partnerpensioen

Het regulier opgebouwde partnerpensioen is het partnerpensioen dat u vóór 2000 en/of vanaf 2015 heeft opgebouwd. Uw partner heeft recht op een levenslange uitkering vanaf uw overlijden. Dit recht op partnerpensioen blijft ook bij pensionering van kracht. U hebt dan een keuzemogelijkheid tot uitruilen.

Regulier op te bouwen partnerpensioen

Als u overlijdt tijdens het actieve deelnemerschap, dan ontvangt uw partner een levenslang partnerpensioen ter grootte van het partnerpensioen dat u opgebouwd zou hebben, als u tot uw pensionering actieve deelnemer van SPOA  zou zijn geweest. Het recht op dit partnerpensioen vervalt bij stoppen met werken als openbaar apotheker of pensionering.

PP Overgangsregeling

Tot en met 2014 gold voor een aantal deelnemers een hoger partnerpensioen bij overlijden tijdens het actieve deelnemerschap. Om de eventuele afname in partnerpensioen (door aanpassing van de pensioenregeling in 2015) te beperken is er een overgangsregeling. Eenmalig is vastgesteld welk recht op partnerpensioen u had per eind 2014 en welk recht op partnerpensioen u kon verwachten vanaf 2015. Het verschil hiertussen is het partnerpensioen uit de overgangsregeling. Dit recht vervalt bij stoppen met werken als openbare apotheker of pensionering.

Extra partnerpensioen met uitgestelde dekking

In het verleden (vóór 2000) heeft u mogelijk een recht op extra partnerpensioen verkregen. Dit partnerpensioen voorziet in een levenslange uitkering bij overlijden na de 65-jarige leeftijd. Als u nadien bent gestopt als openbare apotheker, heeft u de keuze gehad om dit partnerpensioen om te zetten naar een partnerpensioen met een levenslange dekking. Dat is een uitkering bij overlijden vóór en na pensionering. Als u gekozen hebt om het partnerpensioen om te zetten naar een partnerpensioen met levenslange dekking, komt u niet meer in aanmerking voor het extra partnerpensioen. Als op uw UPO in uw partnerpensioen nog onderscheid gemaakt wordt naar overlijden vóór en na de 65-jarige leeftijd, dan is uw recht niet omgezet en voorziet het extra partnerpensioen alleen in een uitkering bij overlijden na de 65-jarige leeftijd.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen, met uitzondering van het partnerpensioen met uitgestelde dekking. Wezenpensioen geldt voor kinderen tot 21 jaar.

Kijk op uw UPO of op het Deelnemerportaal van SPOA om uw persoonlijke situatie te bekijken.