Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Deelnemers die na 2000, maar vóór 2015 zijn gestart komen in aanmerking voor twee regelingen: Regulier Partnerpensioen (opgebouwd en nog op te bouwen apart) en de PP Overgangsregeling. Deze regelingen zijn in de kolommen opgenomen. In de eerste rij staat de periode waarin de regeling van toepassing is. In de tweede rij staat de dekking, in de derde rij de gevolgen bij stoppen als openbaar apotheker en in de vierde rij de gevolgen bij pensionering.

Regulier partnerpensioen (reeds opgebouwd)

Regulier partnerpensioen (nog op te bouwen)

PP overgangsregeling

Periode

Vanaf 2015

Toekomst

31-12-2014

Dekking

Bij overlijden

Bij overlijden tijdens actieve deelname

Bij overlijden tijdens actieve deelname

Vervalt bij stoppen als openbaar apotheker?

Nee, keuze voor omzetting

Ja

Ja

Vervalt bij pensionering?

Nee, keuze voor omzetting

Ja

Ja

Toelichting partnerpensioenregelingen

Regulier opgebouwd partnerpensioen

Het regulier opgebouwde partnerpensioen is het partnerpensioen dat u vóór 2000 en/of vanaf 2015 heeft opgebouwd. Uw partner heeft recht op een levenslange uitkering vanaf uw overlijden. Dit recht op partnerpensioen blijft ook bij pensionering van kracht. U hebt dan een keuzemogelijkheid tot uitruilen.

Regulier op te bouwen partnerpensioen

Als u overlijdt tijdens het actieve deelnemerschap, dan ontvangt uw partner een levenslang partnerpensioen ter grootte van het partnerpensioen dat u opgebouwd zou hebben, als u tot uw pensionering actieve deelnemer van SPOA  zou zijn geweest. Het recht op dit partnerpensioen vervalt bij stoppen met werken als openbaar apotheker of pensionering.

PP Overgangsregeling

Tot en met 2014 gold voor een aantal deelnemers een hoger partnerpensioen bij overlijden tijdens het actieve deelnemerschap. Om de eventuele afname in partnerpensioen (door aanpassing van de pensioenregeling in 2015) te beperken is er een overgangsregeling. Eenmalig is vastgesteld welk recht op partnerpensioen u had per eind 2014 en welk recht op partnerpensioen u kon verwachten vanaf 2015. Het verschil hiertussen is het partnerpensioen uit de overgangsregeling. Dit recht vervalt bij stoppen met werken als openbare apotheker of pensionering.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen, met uitzondering van het partnerpensioen met uitgestelde dekking. Wezenpensioen geldt voor kinderen tot 21 jaar.

Kijk op uw UPO of op het Deelnemerportaal van SPOA om uw persoonlijke situatie te bekijken.