Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Deelnemers die in 2015 of later zijn gestart komen in aanmerking voor één regeling: Regulier Partnerpensioen (opgebouwd en nog op te bouwen apart). Deze regeling is in de kolommen opgenomen. In de eerste rij staat de periode waarin de regeling geldig is. In de tweede rij staat de dekking, in de derde rij de gevolgen bij stoppen als openbaar apotheker en in de vierde rij de gevolgen bij pensionering.

Naam

PP regulier - reeds opgebouwd

PP regulier - nog op te bouwen

Periode

Vanaf 2015

Toekomst

Dekking

Bij overlijden

Bij overlijden tijdens actieve deelname

Vervalt bij stoppen als openbaar apotheker?

Nee, keuze voor omzetting

Ja

Vervalt bij pensionering?

Nee, keuze voor omzetting

Ja

Toelichting partnerpensioenregelingen

Regulier opgebouwd partnerpensioen

Het regulier opgebouwde partnerpensioen is het partnerpensioen dat u vóór 2000 en/of vanaf 2015 heeft opgebouwd. Uw partner heeft recht op een levenslange uitkering vanaf uw overlijden. Dit recht op partnerpensioen blijft ook bij pensionering van kracht. U hebt dan een keuzemogelijkheid tot uitruilen.

Regulier op te bouwen partnerpensioen

Als u overlijdt tijdens het actieve deelnemerschap, dan ontvangt uw partner een levenslang partnerpensioen ter grootte van het partnerpensioen dat u opgebouwd zou hebben, als u tot uw pensionering actieve deelnemer van SPOA  zou zijn geweest. Het recht op dit partnerpensioen vervalt bij stoppen met werken als openbaar apotheker of pensionering.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen, met uitzondering van het partnerpensioen met uitgestelde dekking. Wezenpensioen geldt voor kinderen tot 21 jaar.

Kijk op uw UPO of op het Deelnemerportaal van SPOA om uw persoonlijke situatie te bekijken.