Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

De op deze site verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn alleen bedoeld om bezoekers algemene informatie te verstrekken. Het gebruik van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Hoewel de auteurs zeer zorgvuldig te werk gaan, zijn fouten niet geheel uit te sluiten of kan er vertraging optreden bij het presenteren van nieuwe informatie.

Het pensioenfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie berusten bij Stichting Pensioenfonds voor de Openbare Apothekers.

Digitale nieuwsbrief

De inhoud van de nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het overnemen van informatie uit de nieuwsbrief is toegestaan mits de nieuwsbrief als bron wordt vermeld/c.q. een verwijzing naar de nieuwsbrief is opgenomen. Het pensioenfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overnemen of bewerken van de gegevens.

Op het gebruik van deze website is Nederlands recht toepasselijk.