Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A

Bij SPOA bouwt u een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen op. De aanspraak op ouderdomspensioen  wordt tot de pensioendatum jaarlijks met 1,5% verhoogd (onvoorwaardelijke toeslagverlening). Het nabestaandenpensioen is weer onderverdeeld in een partnerpensioen en een wezenpensioen.

Hoeveel ouderdomspensioen bouw ik op?

De beoogde opbouw van het ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemingsjaar maximaal 1,3% van de pensioengrondslag van dat jaar (1,38% in 2023). De pensioengrondslag is uw pensioengevend inkomen verminderd met de franchise (van dat jaar: € 16.322 voor 2023). Met de franchise houden we rekening met uw AOW uitkering. Het pensioengevend inkomen kan in 2023 maximaal € 96.836 per jaar bedragen op full time basis.

Mocht de premie in een bepaald jaar onvoldoende zijn om de beoogde pensioenopbouw te realiseren, dan heeft het bestuur de mogelijkheid om de pensioenopbouw te verlagen.

De hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen in euro's kunt u terugvinden op het deelnemersportaal. Daarnaast sturen wij de actieve deelnemers jaarlijks een pensioenoverzicht toe.