A

A

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Dit is een pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Hoe bouwt u pensioen op?

A. AOW: dit pensioen ontvangt u van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk als openbare apotheker in de openbare apotheek opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt via de pensioenregeling van SPOA, ziet u op uw UPO. Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Wilt u een totaaloverzicht van uw pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werk als apotheker in een openbare apotheek. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. U kunt terecht bij een financieel adviseur en www.nibud.nl voor meer informatie over pensioenaanvulling in de privésfeer. 

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen. Er geldt een maximum inkomen van € 84.046,00. Over € 14.167,00 bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' ook wel 'franchise' genoemd compenseert voor het feit dat u een AOW-uitkering ontvangt. Over het bruto inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% (0,9% in 2020) aan pensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50% tot de pensioenrichtleeftijd.

Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en de eventuele voorwaardelijke indexatie. Vanaf uw pensioenrichtleeftijd ontvangt u dit pensioenbedrag in maandelijkse termijnen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Opbouwpercentage
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto inkomen dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto inkomen minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% (0,9% in 2020) aan ouderdomspensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50% tot de pensioenrichtleeftijd. 

Stel, u werkt fulltime en verdient € 64.000 per jaar. De franchise is € 14.167,00. U bouwt in dat jaar 0,9% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 49.833,00. Dat is € 448,50 in dat jaar. Werkt u parttime? Dan wordt dit naar rato vastgesteld. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en eventuele voorwaardelijke indexatie.

U betaalt zelf voor uw pensioen
U ontvangt elk kwartaal een nota van ons. Bij een beroepspensioenfonds als SPOA bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2020 is de premie die in rekening gebracht wordt 26,7% van uw pensioengrondslag.