A

A

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Dit is een pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen.

In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Hoe bouwt u pensioen op?

A. AOW: dit pensioen ontvangt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk als openbare apotheker in de openbare apotheek opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de pensioenregeling van SPOA, ziet u op uw UPO. Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Wilt u een totaaloverzicht van uw pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werk als apotheker in de openbare apotheek. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. U kunt terecht bij een financieel adviseur en www.nibud.nl voor meer informatie over pensioenaanvulling in de privésfeer. 

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Er geldt een maximum inkomen van € 81.781 in 2019. Over € 13.785 bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' ook wel 'franchise' genoemd is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% (1,1% in 2019) aan pensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50%.

Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en de eventuele voorwaardelijke indexatie. Vanaf uw pensioenrichtleeftijd ontvangt u dit pensioenbedrag in maandelijkse termijnen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto inkomen dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto inkomen minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% aan ouderdomspensioen op (1,1% in 2019). Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50% tot de pensioenrichtleeftijd. 

Stel, u werkt fulltime en verdient € 64.000 per jaar. De franchise is € 13.785,00. U bouwt in dat jaar 1,1% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 50.205,00. Dat is € 552,37 in dat jaar. Werkt u parttime? Dan wordt dit naar rato vastgesteld. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de vaste indexatie tot de pensioenrichtleeftijd en eventuele voorwaardelijke indexatie.

U ontvangt elk kwartaal een nota van ons. Bij een beroepspensioenfonds als SPOA bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2019 is de premie die in rekening gebracht wordt 24,7% van uw pensioengrondslag.