A

A

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Dit is een pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij SPOA. U bouwt dit pensioen op via uw werk als apotheker in een openbare apotheek. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Meer

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen. Er geldt een maximum inkomen van € 86.282,00 op fulltime basis. Over € 14.544 bouwt u in 2021 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' ook wel 'franchise' genoemd compenseert voor het feit dat u een AOW-uitkering ontvangt. Over het bruto inkomen min de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,3% aan pensioen op. In 2021 bouwt u 0,9% aan pensioen op. Daarnaast is er een vaste jaarlijkse indexatie van 1,50% tot de pensioenrichtleeftijd.

Meer

U ontvangt elk kwartaal een nota van ons. Als apotheker in een openbare apotheek bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

Meer