A

A

Welkom bij het 1-2-3 pensioen

Dit is een pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen.

In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Juridische en beleidsmatige documenten van de pensioenregeling.

Welke keuzes hebt u zelf?

Hebt u elders pensioen opgebouwd? Dan kunt u mogelijk uw eerder opgebouwde pensioen meenemen.

Meer

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de datum dat u stopt met werken als apotheker in de openbare apotheek of op uw pensioendatum.

Meer

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen? Dat kan op de datum dat u met pensioen gaat.

Meer

Wilt u (deels) eerder met pensioen gaan? Dit kan vanaf 55 jaar en moet u zes maanden voor de gewenste pensioeningangsdatum aanvragen.

Meer

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan bij pensionering.

Meer

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Maak gebruik van de pensioenvergelijker op onze website.

Meer