A

A

Tegenover het vermogen staan de pensioenverplichtingen, die volgen uit de pensioenaanspraken van deelnemers en gepensioneerden. Elke keer dat een deelnemer premie inlegt, verhoogt zijn pensioentoezegging. Het pensioenfonds heeft de verplichting om alle pensioentoezeggingen, over de volledige looptijd van alle pensioenen, te kunnen betalen. Het vermogen moet daarvoor voldoende zijn.

Kerncijfers

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Belegd vermogen (mrd €)

2,206

1,95

1,576

1,682

1,583

1,441

Pensioenverplichtingen (mrd €)

2,206

2,014

1,729

1,678

1,695

1,524

Ontvangen premies (mln €)

36

32

32

29

29

 29

Uitbetaald aan pensioen (mln €)

39

37

36

34

33

 31

In de tabel hierboven ziet u de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen sinds 2015. De verplichtingen zijn in de afgelopen zes jaar flink gegroeid, ten gevolge van de dalende rente. Daarnaast zijn de ontwikkeling van de premies en de ontwikkeling van de pensioenuitkeringen opgenomen.

Bron: SPOA Jaarverslag 2020