Tegenover het vermogen staan de pensioenverplichtingen, die volgen uit de pensioenaanspraken van deelnemers en gepensioneerden. Elke keer dat een deelnemer premie inlegt, verhoogt hij zijn pensioentoezegging en nemen de totale verplichtingen van het pensioenfonds toe. 

Kerncijfers

2016

2015

2014

2013

2012

Belegd vermogen (mrd €)

1,583

1,441

1,455

1,174

1,248

Pensioenverplichtingen (mrd €)

1,695

1,524

1,409

1,165

1,262

Ontvangen premies (mln €)

29

29

21

 21

21

Uitbetaald aan pensioen (mln €)

33

31

31

 31

33

In de tabel hierboven ziet u de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen sinds 2012. De verplichtingen zijn net als het vermogen in de afgelopen vijf jaar flink gegroeid. Daarnaast zijn de ontwikkeling van de premies en de ontwikkeling van de pensioenuitkeringen opgenomen.

 

Bron: SPOA Jaarverslag 2016SPOA werkt samen met