Veelgestelde vragen


Voortaan digitaal? Aanmelden voor digitale communicatie

Wilt u de nieuwsbrief en andere communicatie voortaan zo veel mogelijk digitaal ontvangen?

Meld u hier aan.  Aanmelden

Dank voor uw aanmelding!

De pensioenleeftijd naar 68. wat betekent dit voor u?

Moet ik nu tot 68 blijven werken?
Dat bepaalt u nog steeds zelf. De nieuwe regeling gaat er
vanuit dat u werkt tot 68 jaar. Eerder met pensioen gaan is
mogelijk. Uw pensioen wordt dan wel lager. Let er wel op dat de ingangsdatum van de AOW
ook stapsgewijs wordt verhoogd.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

U gaat scheiden

Meestal wordt het pensioen verdeeld en krijgt uw ex-partner eigen pensioenaanspraken.

De verdeling wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Meld ons de scheiding en de
afspraken over pensioen binnen 2 jaar na de scheiding of voor uw pensionering. Gebruik daar het
formulier ‘Mededeling van scheiding’ voor. U vindt het op onze website.

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?

Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Wie als deelnemer van SPOA arbeidsongeschikt wordt, bouwt nog steeds pensioen op maar hoeft daarvoor geen premie te betalen. De premievrijstelling is gekoppeld aan het percentage waarvoor een deelnemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast werkt, betaalt pensioenpremie over het salaris dat wordt verdiend met werken. Er gelden wel voorwaarden om voor deze premievrijstelling van SPOA in aanmerking te komen:

- u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons, en
- u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie, en
- u ontvangt een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
- uw uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is minimaal 70% van het minimum loon.

U werkt parttime. Heeft dat gevolgen voor uw pensioenopbouw?

Parttime

Als u minder dan 1750 uur per jaar werkt is er een parttimegraad van toepassing op de pensioenopbouw. Het maximum van € 75.000 geldt alleen bij een fulltime dienstverband.

Voorbeeld parttime pensioenopbouw (fictief)
Stel u verdient € 80.000 op jaarbasis (parttime inkomen) en u werkt 80%. Het inkomen op fulltime basis bedraagt dan € 100.000 ( = € 80.000 / 80% * 100%). Het fulltime pensioengevend inkomen is echter gemaximeerd op € 81.781 dit betekent dat uw (gemaximeerde) pensioengevend inkomen op parttimebasis € 65.425 (= € 81.781 * 80%) bedraagt. De franchise (deel van het inkomen waar geen pensioen over wordt opgebouwd) is ook op fulltime basis. De franchise bedraagt € 13.785 op fulltime basis in 2019

Het inkomen waar pensioen over wordt opgebouwd, bedraagt in dit voorbeeld derhalve: € 54.397 (65.425 -/- € 13.785* 80%).

De pensioenpremie bedraagt 24,7% van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd. De premie (in 2019 bedraagt in dit voorbeeld derhalve € 13.436 (24,7%*€ 54.397)

Hoe wordt de parttimegraad vastgesteld?

Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie. Voor een fulltime functie gaan wij uit van een werkweek van 38 uur. Een fulltime functie kan ook 40 uur zijn, afhankelijk van de werkgever.In dat geval wordt de parttimegraad vastgesteld op basis van een werkweek van 40 uur.  Ingeval van een zelfstandige apotheker wordt de parttime graad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1.750 uur, met een maximum van 100%.

U bent nieuwe deelnemer bij SPOA

Van harte welkom bij SPOA!

In het onderdeel 'Ik bouw pensioen op' vindt u meer informatie over starten als deelnemer bij SPOA. Lees verder.

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met