A

A

Jaaropgave

U ontvangt als gepensioneerde bij SPOA jaarlijks aan het begin van het jaar een jaaropgave. De jaaropgave hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar alle jaaropgaven, de Sociale Verzekeringsbank kan hierom vragen. De jaaropgave is niet hetzelfde als het pensioenoverzicht.

Wijzigen van persoonlijke gegevens

Wilt u uw persoonlijke gegevens wijzigingen, bijvoorbeeld een wijziging van uw rekeningnummer, maak dan gebruik van een van de formulieren of stuur ons een email naar spoa@azl.eu.

U verhuist naar het buitenland

Als u in het buitenland woont, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Ook of u binnen of buiten de EU woont. Als u verhuist naar het buitenland, kunt u dit per email aan ons doorgeven. Verhuizing melden.

U woont in het buitenland, maar binnen de EU

We kunnen uw pensioen tegen binnenlands tarief op uw rekening storten. We hebben dan wel uw IBAN-nummer (International Bank Account Number) en de Swift-code (BIC) van uw bank nodig. Kijk hiervoor op uw afschrift, of vraag deze op bij uw bank.

U woont buiten de EU

Bij iedere pensioenbetaling moet SPOA helaas kosten inhouden. Er worden kosten in Nederland en in het buitenland gemaakt. De binnenlandse kosten lopen uiteen van € 5,45 tot € 10,45. De kosten die daarnaast in het buitenland worden gemaakt, verschillen per bank en per land.

U kunt ook een rekening openen in Nederland. U ontvangt uw pensioen dan maandelijks zonder kosten. Zo beschikt u sneller en goedkoper over uw geld.

Loonheffing

In het buitenland gelden de AOW en Anw niet. Wij houden hiervoor geen premies in op uw pensioen. Het is mogelijk om deze verzekeringen zelf vrijwillig voort te zetten bij de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

U bent belastingplichtig in het land waar u woont

Het is mogelijk dat uw pensioen dubbel wordt belast. U kunt in veel gevallen bij de Nederlandse Belastingdienst volledige of gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor de loonbelasting. Dat hangt af van de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met het land waar u woont. U kunt deze vrijstelling aanvragen bij:

  • Belastingdienst Buitenland: Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, telefoon +31 55 538 53 85
  • Vermeld hierbij het loonheffingsnummer van SPOA: 004950720L01

Zorgverzekering

Als u in het buitenland woont, beschouwt de Nederlandse Belastingdienst u als 'niet- ingezetene'. In dat geval betaalt u alleen nog maar loonbelasting. Het Zorginstituut Nederland kan SPOA vragen om premie Zorgverzekering in te houden. De premie bestaat dan uit de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekering, de vervangende AWBZ-premie en soms ook de nominale premie. Voor meer informatie kunt u terecht op; www.zorginstituutnederland.nl.

Elk jaar een levensbewijs

Als u pensioen van ons ontvangt in het buitenland, sturen wij u elk jaar een levensbewijs. Dat noemen we ook wel een attestatie de vita. Met dit document laat u ons weten dat u nog in leven bent. Dit moet u door een lokale overheidsinstantie of notaris laten ondertekenen. Daarna stuurt u dit volledig ingevuld terug naar ons. Dat kan digitaal via het deelnemersportaal. Als u het levensbewijs niet voor de gevraagde datum terugstuurt, wordt uw uitkering stopgezet.

Ontvangt u ook AOW van de Sociale Verzekeringsbank en hebt u dit levensbewijs al opgestuurd naar de SVB? Dan ontvangen wij deze informatie automatisch via de SVB. U hoeft dan niets te doen.