A

A
Vereiste dekkingsgraad
Vereiste dekkingsgraad

Dit is de benodigde dekkingsgraad waarbij met een zekerheid van 97,5% kan worden gesteld dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds over 1 jaar ten minste 100% bedraagt. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad is afhankelijk van de beleggingsmix van het pensioenfonds.

Dit is ook de dekkingsgraad die een pensioenfonds ten minste dient aan te houden op grond van wet- en regelgeving. Indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over een toereikende financiële positie. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad heeft het pensioenfonds een vermogenstekort en dient het pensioenfonds een herstelplan in te leveren, waarin het pensioenfonds aantoont binnen maximaal 10 jaar te kunnen herstellen naar de vereiste dekkingsgraad.
Verevenen
Verevenen

Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Waardeoverdracht
Waardeoverdracht

Dat is het meenemen van het opgebouwde pensioen naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Dat kan automatisch plaatsvinden (kleine pensioenen) of op uw verzoek (vrijwillig).

Wezenpensioen
Wezenpensioen

Nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling - tot het bereiken van een bepaalde leeftijd - wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 21 jarige leeftijd van het kind.