Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Beleggingsbeleid
Beleggingsbeleid

Een pensioenfonds is verplicht om op solide wijze te beleggen. Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico's en anderzijds op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Bovendien moet de afstemming van beleggingen op de verplichtingen kloppen: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan haar verplichtingen kunnen voldoen.

Beleidsdekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is gedefinieerd als het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de

afgelopen 12 maanden.
Deze dekkingsgraad wordt gebruikt om de vermogenspositie van een pensioenfonds aan te duiden. Deze dekkingsgraad is wettelijk gezien leidend voor de beleidsbeslissingen (o.a. herstel, indexatie en korting).

Als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen dient gekort te worden tot het niveau van de actuele dekkingsgraad. Deze korting is onvoorwaardelijk en mag worden uitgespreid over maximaal 10 jaar.

Beroepspensioenfonds
Beroepspensioenfonds

Een beroepspensioenfonds is een fonds voor één bepaalde beroepsgroep. Als voor een beroepsgroep een beroepspensioenregeling geldt, dan zijn alle beroepsgenoten wettelijk verplicht zich bij dat pensioenfonds aan te sluiten. Die verplichting is gebaseerd op de ‘Wet verplichte beroepspensioenregeling’. Nederland kent 10 beroepspensioenfondsen die allemaal zijn aangesloten bij de Unie van Beroepspensioenfondsen. Een beroepspensioenfonds is er bijvoorbeeld ook voor huisartsen, dierenartsen, medisch specialisten en loodsen.

Beschikbare premieregeling (DC-regeling)
Beschikbare premieregeling (DC-regeling)

De pensioenregeling van SPOA is een beschikbare premieregeling. Jaarlijks wordt de betaalde premie omgezet in een pensioenaanspraak. Deze aanspraak is dus afhankelijk van de beschikbare premie. 

Bijzonder partnerpensioen
Bijzonder partnerpensioen

Het levenslange partnerpensioen ten behoeve van de ex-partner, dat na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde met een ouderdomspensioen wordt uitbetaald.