A

A
Ombudsman pensioenen
Ombudsman pensioenen

Als een deelnemer een klacht over SPOA heeft, kan hij een klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kan de deelnemer naar de Ombudsman Pensioenen stappen. Kijk voor meer informatie op de website: www.ombudsmanpensioenen.nl.

Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen

Pensioen, bestemd voor de financiële verzorging van de gerechtigde, nadat deze de in de pensioenregeling omschreven pensioenleeftijd heeft bereikt.