Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Toeslag
Toeslag

Het percentage waarmee de pensioenen jaarlijks verhoogd kunnen worden om de pensioenen te laten meegroeien met de prijsstijgingen (zie prijsindex). Dit wordt toeslagverlening of indexatie genoemd.

Toeslagverlening (voorwaardelijk/ onvoorwaardelijk)
Toeslagverlening (voorwaardelijk/ onvoorwaardelijk)

De verhoging van het pensioen of de pensioenaanspraak naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen om uw koopkracht op peil te houden. Ook wel indexatie genoemd. SPOA verhoogt het opgebouwde ouderdomspensioen elk jaar met een onvoorwaardelijke (vaste) indexatie van 1,50% tot aan uw pensioenrichtleeftijd. Daar bovenop probeert het fonds de opgebouwde pensioenaanspraken (inclusief partner- en wezenpensioen en ingegane pensioenuitkeringen) jaarlijks extra te verhogen (het voorwaardelijke deel van de indexatie). In 2021 is de voorwaardelijke toeslagverlening vastgesteld op 0,0%.