A

A
Nabestaandenpensioen
Nabestaandenpensioen

Verzamelnaam voor partnerpensioenen en wezenpensioen.

Ombudsman pensioenen
Ombudsman pensioenen

Als een deelnemer een klacht over SPOA heeft, kan hij een klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kan de deelnemer naar de Ombudsman Pensioenen stappen. Kijk voor meer informatie op de website: www.ombudsmanpensioenen.nl.

Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen

Pensioen, bestemd voor de financiële verzorging van de gerechtigde, nadat deze de in de pensioenregeling omschreven pensioenleeftijd heeft bereikt.

Partnerpensioen
Partnerpensioen

Het levenslange pensioen ten behoeve van de partner, dat na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde met een ouderdomspensioen, aan de partner wordt uitbetaald.

Pensioen
Pensioen

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd (ouderdomspensioen). Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen (nabestaandenpensioen) deel uit van een pensioenregeling.

Pensioenaanspraak
Pensioenaanspraak

Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen.

Pensioendatum
Pensioendatum

De leeftijd waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.

Pensioengevend salaris, franchise en pensioengrondslag
Pensioengevend salaris, franchise en pensioengrondslag

Het pensioengevend inkomen is opgedeeld in een franchise en een pensioengrondslag. Het deel van het inkomen dat de franchise vormt, is gereserveerd voor de AOW. Een deelnemer bouwt hierover bij SPOA geen pensioen op. Over het deel van het inkomen dat de pensioengrondslag vormt, bouwt een deelnemer pensioen op bij SPOA. De pensioengrondslag is het pensioengevend inkomen minus de franchise. De pensioenopbouw bij SPOA is maximaal 1,3% van de pensioengrondslag per jaar (1,1% in 2018). De premie is een percentage van de pensioengrondslag.

Pensioenoverzicht
Pensioenoverzicht

Actieve deelnemers ontvangen elk jaar een pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht ziet de deelnemer onder andere hoeveel pensioen tot nu toe is opgebouwd. Maar ook waar de nabestaanden op kunnen rekenen als de deelnemer overlijdt. 

Het pensioenoverzicht is qua samenstelling bij alle pensioenuitvoerders gelijk. Ontvangt u als deelnemer meerdere pensioenoverzichten? Dan kunt u de pensioenbedragen gewoon optellen.

Pensioenverevening
Pensioenverevening

Verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in geval van scheiding, zoals bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.