A

A
Gepubliceerd op 07-01-2020

Parameters 2020 beschikbaar

De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast...

Lees meer
Gepubliceerd op 13-12-2019

Pensioenverlaging niet in 2020

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voorgesteld om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen....

Lees meer
Gepubliceerd op 13-12-2019

Leden BPOA stemmen op ALV in met aanpassingen pensioenregeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) van 27 november jl. is door een...

Lees meer
Gepubliceerd op 13-12-2019

Waarom premieverhoging?

De premieverhoging is noodzakelijk om de pensioenopbouw op niveau te houden. Met de huidige premie, neemt de pensioenopbouw steeds verder af. De...

Lees meer
Gepubliceerd op 13-12-2019

Arbeidsongeschiktheid: belangrijk om te weten

SPOA krijgt regelmatig vragen over arbeidsongeschiktheid. Het pensioenfonds biedt geen dekking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wel kennen...

Lees meer