Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Gepubliceerd op 07-03-2024

Ledenvergadering BPOA stemt in met transitieplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging voor Openbare Apothekers gisterenavond heeft 93% van de aanwezige leden ingestemd met het transitieplan. 170 leden namen deel aan de vergadering.

In het transitieplan is de nieuwe flexibele pensioenregeling voor openbaar apothekers uitgewerkt. Daarnaast zijn in het plan afspraken opgenomen over het evenwichtig omzetten van de bestaande pensioenen. In de nieuwe pensioenregeling krijgen de deelnemers 3 beleggingskeuzes. Gepensioneerden beleggen samen in 1 collectief. Deelnemers die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek worden gecompenseerd.

Voor de totstandkoming van het transitieplan zijn de leden van BPOA en de deelnemers van pensioenfonds SPOA uitgebreid geraadpleegd. Aan de hand van verschillende enquêtes, webinars, klankbordbijeenkomsten, nieuwbrieven en een speciale website zijn de leden bij het project betrokken.    

BPOA zal nu Pensioenfonds SPOA verzoeken om het transitieplan uit te voeren. Na positief besluit van SPOA en haar verantwoordingsorgaan, kunnen de voorbereidingen hiervoor van start. De beoogde datum voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2026.

Tijdens de vergadering trad voorzitter Annelien van Groningen terug, vanwege het bereiken van de maximale termijn. Zij werd opgevolgd door Roelf Jan Dijkhuizen. Leonie de Hoog werd aangesteld als nieuwe bestuurder.

Volgens Dijkhuizen is met de goedkeuring van het transitieplan een belangrijke mijlpaal bereikt. “De uitslag van de stemming toont aan dat er een stevig draagvlak is onder onze leden voor de nieuwe pensioenregeling. Dit resultaat is door goed teamwork en grote betrokkenheid van de leden tot stand gekomen. Ik dank Annelien van Groningen voor haar goede werk als voorzitter.”

 

Binnen het project Apothekerspensioen werkt BPOA met Pensioenfonds SPOA samen aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. U kunt het transitieplan downloaden op www.apothekerspensioen.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het hele project.

Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers behartigt de belangen van 5.000 aangesloten leden. Meer informatie vindt u op https://www.bpoa.nl/over-bpoa/.