a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Waardeoverdracht

Dat is het meenemen van het opgebouwde pensioen naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Dat kan automatisch plaatsvinden (kleine pensioenen) of op uw verzoek (vrijwillig).

Wezenpensioen

Nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling - tot het bereiken van een bepaalde leeftijd - wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 21 jarige leeftijd van het kind.

Terug

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met