a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Marktrente dekkingsgraad

In tegenstelling tot de actuele dekkingsgraad worden de verplichtingen van het pensioenfonds gewaardeerd op marktwaarde. Derhalve wordt geen rekening gehouden met de UFR.

Deze dekkingsgraad hoeft niet te worden gerapporteerd en kan worden gebruikt voor eigen inzicht. 

Minimaal Vereist Eigen Vermogen

Het eigen vermogen van SPOA bepaalt samen met de verplichtingen de dekkingsgraad. Een daling van het eigen vermogen ten opzichte van de verplichtingen betekent een daling van de dekkingsgraad. DNB heeft regels vastgesteld voor een Minimaal Vereist Eigen Vermogen. Daalt het vermogen ten opzichte van de verplichtingen onder deze minimale vereiste, dan is het pensioenfonds verplicht een korting door te voeren. 

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad die bij een fonds minimaal aanwezig dient te zijn. Deze dekkingsgraad bestaat uit een algemene reserve van 4% en een reserve die afhankelijk is van het door het pensioenfonds gelopen overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico.

Indien de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds 5 jaren achtereenvolgend lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan dient een korting te worden doorgevoerd (zie beleidsdekkingsgraad).

Terug

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met