A

A
Premievrije pensioenopbouw
Premievrije pensioenopbouw

Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, behoeft deze deelnemer in veel gevallen geen of een deel van de reglementaire pensioenpremie te betalen, terwijl de opbouw van het pensioen toch volledig door gaat.

Prijsindex
Prijsindex

Toeslagmaatstaf voor de voorwaardelijke toeslagverlening. SPOA hanteert hiervoor de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen over de voorafgaande aangesloten periode van 1 oktober tot en met 30 september, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Prudent Person Beginsel
Prudent Person Beginsel

Alle beleggingen die gedaan worden met het geld van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar zijn in het belang van de deelnemers en gepensioneerden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen te grote risico’s genomen worden met het geld.