a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Kinderen

Definitie kinderen: kinderen van de (gewezen) deelnemer die tot deze in familierechtelijke betrekking staan of van wie ten genoegen van het bestuur wordt aangetoond, dat ze door de (gewezen) deelnemer ten tijde van diens overlijden als een eigen kind werden opgevoed en onderhouden. Van kinderen van de gewezen deelnemer die niet tot deze in familierechtelijke betrekking staan dient te worden aangetoond dat zij op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap door de gewezen deelnemer als een eigen kind werden opgevoed en onderhouden.

Van kinderen die tot de gewezen deelnemer en zijn partner in familierechtelijke betrekking zijn komen te staan na het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap, dient voorts te worden aangetoond dat de partner op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap al de partner in de zin van het reglement van het fonds was en voor die partner op dat tijdstip een partnerpensioen verzekerd was.

Kritische dekkingsgraad

De kritische dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij het pensioenfonds kan aantonen binnen de gekozen herstelperiode (maximaal 10 jaar) te kunnen herstellen naar de vereiste dekkingsgraad. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad kan het pensioenfonds dit herstel niet aantonen en dient een korting te worden doorgevoerd ter grootte van het verschil tussen de beleidsdekkingsgraad en de kritieke dekkingsgraad. Deze korting is voorwaardelijk en mag over 10 jaar worden uitgespreid.

Terug

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met