a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Deelnemer

Deelnemers zijn de personen die deelnemen aan een pensioenregeling van SPOA en premie betalen, en die op grond daarvan aanspraken op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen verwerven.

Deeltijdpensioen

Een deelnemer kan ervoor kiezen om totdat hij zijn 68-jarige leeftijd bereikt voor een deel met pensioen te gaan en voor het andere deel door te werken. Het pensioen na zijn 67-jarige leeftijd wordt hierdoor lager. Een deelnemer kan vanaf zijn 55ste jaar met deeltijdpensioen. Vanaf de 68-jarige leeftijd gaat het pensioen helemaal in.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. Er zijn verschillende dekkingsgraden. Lees meer bij Actuele dekkingsgraad of beleidsdekkingsgraad.

Terug

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

SPOA werkt samen met