A

A
Gepubliceerd op 16-06-2016

Nieuwe portalen voor SPOA

SPOA is een beroepspensioenfonds. Binnen de beroepsgroep zijn nog altijd veel zelfstandigen werkzaam. Het fonds maakt dan ook geen onderscheid tussen...

Lees meer
Gepubliceerd op 16-06-2016

Dekkingsgraad naar 96,4%

De financiële vooruitzichten zijn in het eerste kwartaal niet veranderd. De kans op een nieuwe korting in 2017 blijft dan ook aanwezig. De...

Lees meer
Gepubliceerd op 16-06-2016

Klankbordgroep werpt vruchten af

In januari 2016 is de nieuwe klankbordgroep van SPOA voor het eerst bijeen gekomen. De communicatiecommissie heeft met vier deelnemers in een open...

Lees meer
Gepubliceerd op 04-04-2016

Kans op verlaging pensioen in 2017 neemt ook bij SPOA toe

De grote pensioenfondsen in Nederland waarschuwden begin dit jaar in de media voor verlaging van pensioenen. Dit jaar waarschijnlijk nog niet, maar...

Lees meer
Gepubliceerd op 04-04-2016

Het partnerpensioen nader uitgelegd

Met de ingang van de nieuwe regeling is het partnerpensioen voor actieve deelnemers aangepast. Tussen 2002 en 2015 was het partnerpensioen op...

Lees meer