A

A
Gepubliceerd op 23-03-2020

SPOA keert pensioenen normaal uit

De gevolgen van het virus hebben geen invloed op de kerntaken van het pensioenfonds. Dat betekent dat de inning van premies, de opbouw van pensioenen en de uitkering van pensioenen normaal doorgaat.

Het bestuur van SPOA houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de economische gevolgen voor uw pensioen nauwlettend in de gaten. Over de mogelijke effecten van het coronavirus op uw pensioenfonds houden wij u op de hoogte via onze website.

Eerder gepubliceerd:

Ontwikkeling financiële situatie

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de coronacrisis voor grote onrust zorgt op de financiële markten. Het bestuur en de beleggingscommissie houden de situatie nauwlettend voor u in de gaten. Op dit moment is het niet goed mogelijk om uitspraken te doen over de gevolgen op middellange of lange termijn. In 2020 worden de pensioenen niet verlaagd. Op basis van de huidige wetgeving is de kans toegenomen dat eind 2020 wel een verlaging nodig zal zijn. Wij rapporteren onze dekkingsgraad maandelijks op de homepage van de website.